Hvad handler Brahma Viharas om og hvorfor kaldes det også “Heartfulness”?

Brahma Viharas er menneskelige kvaliteter, som vi alle rummer og som er emotionelle eller relationelle kvaliteter. Mange kender idag til Mindfullness, der ofte handler om at være nærværnede i eget selskab. Det kan ske gennem meditation, yoga, sang eller gennem stilhed – og som nævnt ofte i eget selskab. Ved at træne Heartfullness er det muligt at bringe en menneskelige eller relationel kvalitet ind i Mindfulness’en. På en måde kan man sige, at der opstår en menneskelig dimension i det nærvær, der er skabt gennem den Mindfulde træning.

På samme måde som Mindfuless finder der meditationer, der træner Heartfulness eller Brahma Vihara. Man taler om, at der findes fire sublime, udefinerbare og menneskelige kvaliteter, som alle kan trænes. Disse kvaliteter er:

 • Empati (Loving Kindness)
 • Medfølelse (Compassion)
 • Medlevende glæde (Empathetic Joy)
 • Sindsro eller emotionel balance (Equanimity)

Brahma Vihara stammer fra den tidlige Buddhisme og er subtile træningsformer for den øvede.

Mindfulness og empati

Empati handler om at kunne leve sig ind i, hvordan andre mennesker har det. Man kan også sige, at det er evnen til en gå en tur i et andet menneskes sko, og dermed bliver klar over, hvordan det andet menneske har det, tænker, føler og samt mærker baggrunden for vedkommendes handlinger. Når du udviser empati er du i stand til at rumme de samme følelser, som et andet menneske, hvilke kræver at du kan skabe empati overfor dig selv.

Mindfulness og medfølelse

Medfølelse handler om at kunne være sammen med andre, når de befinder sig i stor sorg, lidelse eller smerte – uden at ordne deres problemer, bringe dem ud af sorgen, lidelse eller smerten og altså blot dele den oplevelse de har uden indblanding. Det kræver at du er i stand til at være i den vanskelige følelser i det eget liv uden straks at begynde at ordne situationen eller distrahere dig fra følelserne.

Mindfulness og medlevende glæde

Medlevende glæde handler om at kunne glæde sig, når andre er i glæde. Selvom du ikke lige kan forstå, hvorfor andre er begejstrede – eller måske tænker du at det er fjollet, det som andre måtte glæde sig over – så kan du deltage i deres glæde uden at hverken forstørre eller formindske den. Dette kræver at du er i stand til at glæde dig over de små mirakler i hverdagen, have “beginners mind” og udvise “løssluppen” nysgerrighed.

Mindfulness og sindsro

Sindsro eller emotionel balance handler om at kunne genfinde din balance i dine følelser. Det betyder naturligvis ikke, at du skal undertrykke dine følelser og distrahere dig til ikke at være i kontakt med dine følelse. Det handler i stedet om at kunne træde så meget ind i følelserne at de ikke overtager styringen med din adfærd. For at kunne dette i samspillet med andre, kræve det at du er i stand til at træde fuld ind i dine følelser og være så nærværende med dem, at du blot er vidne til deres opståen og forsvinden uden at handle reakivt på følelserne.

Meditationer på Brahma Viharas

Der findes en række meditationer, der alle træner de fire menneskelige kvaliteter af Heartfulness. Udgangspunktet for meditationerne er, at de alle træner kvaliteter som alle mennesker rummer. Det er derfor en træning i kvaliteter, færdigheder eller kompetencer som 100% er muligt at træne for alle mennesker og som løbende kan udvikles jo mere man træner og jo mere man har det med i sin daglige praksis.

Fremgangsmåde er den samme for alle fire kvaliteter:

 1. Start med at ønsk kvaliteten for et menneske, som du har en positiv relation til. Dette tager 50 runder eller 20 minutter.
 2. Ønsk dernæst kvaliteten for et menneske, som du har knap så positiv en relation til. Dette skal ikke være et menneske, som du har en kraftig antipati overfor. Dette tager også 50 runder eller 20 minutter.
 3. Ønsk dernæst kvaliteten for dig selv. Dette tager 25 runder eller 10 minutter.

Hvis du ønsker at meditere på kvaliteten for empati, kan du med fordel ønske dette:

 • Må du være lykkelig
 • Må du være sund og rask
 • Må du være sikker og tryg
 • Må du have lethed

Hvis du ønsker at meditere på kvaliteten for medfølelse kan du med fordel ønske dette:

 • Må du kunne udholde… (sorgen, smerten, tabet…)
 • Må du finde styrken i…
 • Må du erfare det som kan forandres…
 • Må du erfare det som skal accepteres…

Hvis du ønsker at meditere på kvaliteten for medlevende glædekan du med fordel ønske dette:

 • Må du fortsætte med at glædes
 • Må du finde taknemmelighed
 • Må du åbne til intuitionen i din krop, hjerte og hoved
 • Må du lade som guide

Hvis du ønsker at meditere på kvaliteten for sindro kan du med fordel ønske dette:

 • Må du træde fuldt ind i dine følelser, tanker, energi, tilstand etc.
 • Må du lade det fare som skal fare
 • Må du gøre det væsentligt som er væsentligt
 • Må du gøre dig klar til næste øjeblik

Bemærk at ovenstående meditationer ikke er officielle Buddhistiske meditationer, men meditationer som Flemming Christensen har udviklet over de seneste to årtier.

Dette emne bliver gennemgået på følgende kurser: Enneagram Practitioner

Skriv et svar

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*