Sådan bruge lederen sin tid klogt

Mange leder arbejder utrolig mange timer hver uge. “Det er en del af jobbet. Det er det vi bliver betalt for,” siger de, når de skal forklare, hvorfor de bruger så mange timer på arbejdet.

Virkelig er, at lederens hverdag ofte er meget ustruktureret. Dagen er fyldt op med møder og lederen har fokus på at træffe de rigtige beslutninger.Der er derfor et højt aktivitetsniveau, opgaverne er komplekse – nogle i ekstrem grad – og mange (helst de fleste) forandringer skal implementeres i går.

Mange ledere har en oplevelse af, at de mangler tid og derfor sagtens kan bruge endnu flere timer på arbejdet. De mangler bare nogle flere timer i døgnet for også at nå at være sammen med familien og træne, så de kan holde sig i form til lederposten.

Spørgsmålet er nu:

  • Hvad bruger den excellente leder sin tid på?
  • Hvordan kan du som leder være mere effektive inden for den tid, du nu engang har rådighed?

Svaret (mener jeg) ligger inden for disse 5 områder:

  1. Talentudvikling
  2. Dialog
  3. Teamudvikling
  4. Kultur
  5. Struktur

Mit indlæg bygger på en lang række samtaler med ledere i både danske og internationale virksomheder. Jeg har ingen empiri bag, men mener, der er en masse sund fornuft.

1. Talentudvikling handler om at få mennesker til at vokse

En excellent leders fornemmeste opgave er at udvikle sine medarbejdere.  Mange ledere har en ambition om, at deres medarbejdere er dygtigere end dem selv. Det er en kunst at spotte, hvilke kompetencer en medarbejder har, hvad han eller hun med fordel bør udvikle og inspirere personen til at træde ind i denne udvikling.

Når jeg gennemfører talentudviklings-programmer for virksomheder sker det nogle gange, at vi opdager, at en medarbejder pludselig ikke længere har motivationen.

I starten var jeg nervøs for, hvordan lederen ville reagere over at miste en medarbejder. 10 ud af 10 gange er lederens svar imidlertid: ”Hvis jeg har en person gående, der trives bedre i en anden organisation, er det min opgave at hjælpe ham eller hende videre.”

For den excellente leder handler talentudvikling ikke bare om at udvikle en medarbejder, så han eller hun vokser internt i virksomheden. Det handler lige så meget om at få en medarbejder til at  vokse videre i en anden virksomhed, hvis det viser sig at være det optimale.

2. Dialog med de rette personer

Er du en excellente leder har du dialog med de rette mennesker. Det er ganske enkelt ikke muligt at have en dialog med alle i organisationen. De ledere jeg har talt med, afholder møder med et repræsentative udsnit af personer i organisationen og tager her en dialog om frustrationer, bekymringer m.m. Mange ledere er også i dialog med kunderne. På den måde opnår de indsigt i, hvad der foregår og rører sig såvel som internt og eksternt.

Som leder bør du også have en dialog med dig selv for at være skarp på dine egne motivationsfaktorer, så din passion og dine ambitioner holdes i live. Det er grundlaget for troværdighed og det at føle, at du selv er med i alle beslutninger. For mange ledere er det svære ikke at træffe vanskelige beslutninger, men det er afgørende for dem, at de kan stå inde for de beslutninger, de træffer.

excellent leder teamudvikling
Nye kompetencer bliver bedst udviklet i et team. Foto: Unsplash

3. Teamudvikling – en effektiv måde at udvikle nye kompetencer

Enhver ny strategi i en organisationer kræver, at man udvikler nye kompetencer internt. En strategi, som virker komfortabel og ligetil, er sjældent en god strategi, der vil skabe vækst og udvikling.

Nye kompetencer bliver bedst udviklet sammen med andre. Så det at udvikle sig i et team er en af de mest effektive måder at gøre det på.

Er du en excellente leder bygger du teams, hvor medlemmerne hver især har tillid, udfordrer og støtter hinanden i at tænke på helheden og fokusere både på kort og lang sigt.

4. Kulturudvikling binder det hele sammen

Kulturen i en organisationer er det, som binder det hele sammen. Kulturen er limen, der kan gøre mangfoldighed til en fordel, som kan være grobund for innovation og læring samt fundamentet for sammenhold, samspil og samarbejde.

Er du en excellente leder udvikler du kulturen løbende ved selv aktivt at være en del af den. En excellent ledere vil gerne fremme mangfoldighed og bedre integration mellem arbejdsliv og privatlivet.

Kulturudvikling er en dynamisk proces. Det at man kan dele en strategisk fortælling med teamet er en vigtig kompetence eller værktøj, som lederen skal råde over. Et kendetegn hos excellente ledere som skaber de mest markante resultater er, at du kan engagere andre emotionelt på en personlig, original og autentisk måde.

5. Struktur både i det små og på lang sigt

For dig som excellent leder er det essentielt af få struktur på tingene og etablere velfungerende processer. Det gælder både det helt lav-praktiske i hverdagen og strukturer for udvikling af de næste års strategier, forretningsplaner osv. Begge dele kræver struktur og bliver hurtigt enorme tidsrøvere, hvis du som leder ikke har styr på det.

De fleste ledere opbygger over tid en stuktur, som virker godt for dem. En ny leder bruger typisk de første 100 dage på at integrere en ny strutur, der passer godt for ham eller hende.

Hvor meget tid bruger du på at slukke ildebrande?

Det er ofte frustrerende for alle under ledelsen nu og her, som er vant til en anden struktur, at der bliver lavet om på det de kender. Men som tiden gå skaber det ofte en god dynamik og effektivitet, som også er gennemprøvet og fungerer. Det betyder, at den excellente leder bruger mindre tid på at rende rundt og slukke ildebrande, og hverdagen kan se sådan her ud.

excellent leder hverdag a

De fleste ledere bruger for meget tid på at slukke ildebrande i hverdagen. Slukker du mange ildebrande befinder du dig alt for ofte i maskinrummet i stedet for at stå på broen, have overblikket og navigere efter det.

Der er masser af ledere som endnu ikke har lært at prioritere optimalt. Ledere som ikke har en rutine, så de når at slappe af og ledere som har enormt svært ved at uddelegere opgaverne. De har en hverdag som kunne se sådan her ud

excellent leder hverdag bVil du gerne være en excellent leder inden for de fem vigtige elementer: Talentudvikling, Dialog, Teamudvikling, Kultur og Struktur, kræver det, at du har evnen til at fokusere og formår at skabe ro omkring dig i en hektisk hverdag.

Ro og nærvær – nøglen til det gode lederskab

Når du evner at finde ro og nærvær så har du en nøgle til det gode lederskab på sigt.

Du kan hente mere inspiration her

Daniel Goleman er forfatter til bogen FOCUS – The Hidden Driver of Excellence. Bogen handler om lederens evne til at kunne fokusere og koncentrere sig om det som er  væsentligt.

Din evne til fokusere er grundlagt som barn

Der er mange undersøgelser og studier af menneskets evne til at koncentrere sig.  Walter Mischel lavede i 70’erne et kendt forsøg (der siden er gentaget mange gange), som viste, at din evne til at fokusere og koncentrere dig som barn rent faktisk følger dig det meste af livet.

Forsøget går ud på, at børn under 7 år vælge om de vil spise én marshmallow eller vente og senere få to marsmallows.

Undersøgelser viser også, at din evne til at fokusere og koncentrere dig som barn, betyder at du som voksen vil have lettere ved  fx at gennemføre et studie eller kunne holde hovedet koldt, når og hvis der virkelig er brug for det.

Relaterede artikler