Enneagram type 6 Jeg viser kaerlighed ved at ordne ting

Hverdagspilgrim, dag 67

Jeg går på enneagram type 6 med udgangspunkt i min nye bog om objektrelationer. Objektrelationer er en måde, vi tror at verden har været og stadig tror, verden er.

Vi fortsætter med at stille krav til vores nære relationer udfra den måde, vi tror, at verden er oprettet på. At stå tydeligt, sige fra, række ud og gøre ting entydigt, det har enneagram type 6 et ambivalent til.

Visheden og tvivlen

Jeg er som 6´er faktisk ret god til at træffe beslutninger, men jeg er faktisk også god til at være i tvivl om, hvorvidt det er den rette beslutning. Der er en dobbelthed i mig.

Jeg ligner en, der tager det naturlige lederskab. Snusfornuften og eftertænksomhed bor i 6 eren.

Når jeg så har planlagt, så har ligner jeg en, der ikke er i tvivl, men jeg har også brugt lang tid på ikke at være i tvivl. Langt mere end gennemsnittet. Og så kan det godt være, at jeg stadig bliver lidt i tvivl, så der er en form for forvirret relation til de kvaliteter, den retningsgivende rolle står for.

Jeg kan godt virke som om, jeg tester min partner, og det gør jeg også, men det er mine egne ideer, jeg tester.

Praktisk lim på arbejdet eller i forholdet

Enneagram type 6 har ofte en praktisk tilgang, hvor man får ordnet noget.

Det er som regel limen i et job eller team eller privaten.

Det er min måde at vise kærlighed på eller ansvar på. Og jeg skal have lov til det. Det skal ikke diskuteres eller stilles spørgsmål ved det.

 

Relaterede artikler