Foredrag

Om vores Foredrag

Det er vores ultimative ambition, at levere en oplevelse med langtidseffekt, så foredraget ikke blot er en god oplevelse, men meget meget mere! Vi er altid i tæt dialog med kunden inden et foredrag. Vi tror nemlig, at et godt foredrag tager udgangspunkt i netop den hverdag, som tilhørerne befinder sig i. De typiske situationer, som vores kunder står overfor er følgende:

 • Vi har planlagt en medarbejder-dag, og har brug for inspiration til bedre kommunikation og feedback
 • Vi skal mødes i leder-teamet og har brug for inspiration til bedre sammenhold og samarbejde
 • Vi har en dag med hele teamet og har brug for inspiration til, hvordan vi bygger solide og robuste teams
 • Vi skal samles alle sammen til et kickoff og har brug for inspiration til at arbejde med begrebet excellent ledelse
 • Vi skal forberede en møderække med vores kunder og har brug for inspiration til, hvordan vi blive bedre til at lytte til vores kunder

Et foredrag kan vare fra 20 minutter til 3 timer, og vores emner er bl.a. følgende:

 1. Er du inspirerende eller irriterende? En introduktion til Enneagrammet og de ni forskellige måder vi motiverer og selv og andre på.
 2. Lyt og byg stærke relationer. Et foredrag om det at bygge robuste teams og solidere relationer ved at træne sin nysgerrighed og interesse for hinanden. Klik her for en uddybende beskrivelse af et LYT foredrag.
 3. Arbejdsgruppe eller team? Et foredrag om fordele og ulemper ved at være en arbejdsgruppe/team, som hvordan man udvikler lederskabet og dynamikken i de to forskellige måder at arbejde sammen på.
 4. Hvem er dit team? Et inspirerende foredrag for lederteamet, der stiller spørgsmål ved lederens opfattelse af teamet? For nogen er lederens team den afdeling, som vedkommende bruger mest tid sammen med og for andre er det selve leder-teamet. Fordele og ulemper bliver gennemgået på foredraget.
 5. Opdag din personlige motivationsprofil.
 6. Byg nye menneskelige kompetencer med Enneagrammet. Få inspiration til, hvordan du bygger nye menneskelige kompetencer ved at anvende Enneagrammet i kombination med værktøjet Immunity to Change udviklet af Robert Kegan og Lisa Lahey.
 7. Integrer din viden om Enneagrammet i teamarbejde. Et foredrag hvor I får inspiration til, hvordan de enkelte typer kan støtte op omkring teamarbejdet og sikre bedre resultater og en øget udvikling – både på det forretningsmæssige og det menneskelige plan.
 8. Integrer din viden om Enneagrammet i udvikling af din leder-profil. Et foredrag som giver gode anvisninger på, hvordan du kan udvikle dit personlige lederskab og få adgang til de mere originale dele af dit kompetencefelt. Ledelse handler også om at få andre med på dine idéer og du vil med dette foredrag få inspiration til, hvordan du både kan motivere og inspirere dine omgivelser.

Vi kan stort set altid tilrettelægge et foredrag præcis ud fra den vinkel I ønsker det, og med det indhold der er vigtigt at have fokus på for jer.