Er dine værdier reelle eller blot en ønskeliste?

Uanset om du er leder eller ej er du sikkert blevet udsat for en ”værdiproces” i din virksomhed eller organisation. Formålet har formodentligt været at finde frem til de værdier, som skal være styrende eller retningsgivende. Du har sikkert oplevet, at fordi så mange medarbejdere deltager i processen, så ender værdierne med at være abstrakte og generelle.

Ud over at være abstrakte og generelle, så er der en tendens til, at værdierne kommer fra den endnu mere generelle liste af værdier, som trender i den vestlige verden lige nu. Fra din egen værdiproces kan du sikkert genkende en eller flere af nedenstående verdensaktuelle værdier:

1. Integritet / Ansvarlighed / Professionalisme
2. Teamwork / Samskabelse
3. Respekt / Tolerance / Mangfoldighed
4. Innovation / Kreativitet
5. Kundefokus / Partnerskaber
6. Tillid / Åbenhed / Ærlighed.

Men det helt store spørgsmål er så; er det de reelle værdier, der trives og efterleves, eller er det en ønskeliste?

(styrk arbejdet med værdierne gennem teamudivkling)

Er jeres værdier styrende for medarbejderne adfærd?

Det fleste steder jeg kommer ud som konsulent er listen med værdier en ønskeliste eller et pejlemærke for adfærd.

Det kan godt være, at jeg nu går lidt for meget op i de sproglige vendinger. Men er det korrekt at kalde Integritet sin værdi, hvis man ikke opfører sig med integritet? Kan mangfoldighed være vores værdi, hvis vi på ingen måde er mangfoldige?

Jeg har kun i meget få tilfælde været med til at gennemføre værdi-processen, hvor ledelsen rent faktisk ønskede at kende til de værdier, der reelt var en del af kulturen og dermed styrende eller rammesættende for medarbejdernes adfærd. Værdierne kom ikke fra trends-listen og var meget mere unikke for virksomheden.

De mere unikke værdier var i kategorien:

1. Familiefølelse / Tryghed / Sammenhold / Lokalsamfund
2. Samfundsansvarlig / Etisk
3. Dele overskud / Give tilbage / Generøsitet
4. Godt købmandskab / Skabe overskud
5. Fairness / Loyalitet
6. Professionalisme / Høj faglighed / Kvalitet

Er dine værdier reelle eller blot en ønskeliste?

Når værdier giver mening, stiger troværdigheden

De reelle værdier har dybere rødder i medarbejdernes hjerter og er ikke præget af, at de skal anvendes som en del af markedsføringen, eller at det ville være nyttigt, hvis vi havde de aktuelle værdier.

Når værdierne bliver en del af sjælen i virksomheden eller organisationen, begynder værdiarbejdet at give mening for alle. Og det er når man står ved sine værdier, at troværdigheder begynder at stige – både internt og fra kunderne.

Når vi ikke vil stå ved vores værdier

I forbindelse med arbejdet med de reelle værdier, er jeg stødt på ledere, der ikke ønsker at stå ved de reelle værdier. Det kan være værdier som fx:

1. Indtjening / Overskud / Profit
2. Magt / Dominans / Indflydelse
3. Frihed / Muligheder / Fordele
4. Adgang til ressourcer / Forsyningsveje

Uanset hvilke reelle værdier, der skaber den daglige adfærd, så er det måden værdierne bliver udtrykt på, der gør den helt store forskel. Fremfor ikke at stå ved sine værdier, har jeg arbejdet med en proces, hvor spørgsmålene var:

  1. Hvad vil I stille op med den gode indtjening? Hvordan skal den gode indtjening anvendes og på hvilken måde bliver hvem påvirket af den gode indtjening?
  2. På hvilken måde, vil I anvende den magt/dominans I har på markedet? Hvem skal den gavn og hvordan?
  3. De fordele I har opnået med Jeres markedsposition, hvordan skal den anvendes bredest muligt?
  4. De gode adgange til ressourcer som I løbende har opbygget, hvem kommer det også til gode og på hvilken måde?

Sådanne spørgsmål om de reelle værdier, har medført initiativer til sommer camps for studerende, interne akademier for kunderne, ferie muligheder for medarbejdernes familie, innovations-samarbejder med internationale partnere samt helt nye interne leder programmer med fokus på etik og etiske forvrængninger.

Kig på de reelle værdier og ikke ønskelisten

I min optik handler værdiarbejde derfor om at arbejde med de reelle værdier frem for en ønskeliste (eller kalde det en ønskeliste eller pejlemærker, hvis det er det man reelt arbejder med) samt stå ved de reelle værdier og undersøge dem yderligere.

Link:
Havard Business Review – When Company Values Backfire

Hubspot – 18 Core Company Values That Will Shape Your Culture & Inspire Your Employees

Etymonline – Betydningen af ”value”

6Q – 190 Brilliant excamples of Company Values

Relaterede artikler