Type 8s genopdagede styrker

 

Jeg er blevet opfordret til at uddybe, hvad jeg mener med en styrke-baseret beskrivelse af typerne i Enneagrammet samt den proces typerne gennemgår på deres udviklingsrejse. Jeg har valgt at beskrive Type 8, da det sammen med type 2 og Type 5 er en af de mest tydelige typer, der er lette at genkende på tværs af kultur og samfundslag. Jeg har i en tidligere artikel skrevet om mine forudsætninger for at udvikle et supplement til de traditionelle type-beskrivelser, så jeg vil her gå direkte ind i uddybningen af beskrivelserne og processen.

Den traditionelle frygt hos Type 8, er at nogen eller noget bestemmer eller kommer til at bestemme over dem. Denne frygt findes i en række varianter, der afhænger af instinkterne og den kultur, som Type 8 befinder sig i. Frygten kan således også handle om at miste positionen i det hierarki, som 8’eren tror de befinder sig i, tabet af indflydelse, magt og ressourcer samt tabet af kontrollen over ting, venner og familie.

Frygten hos Type 8 kan tage så meget over, at de udelukkende kæmper for magt og indflydelse over ressourcer samt venner og familie

Når jeg har interviewet 8’ere, har de i deres udviklingsrejse undersøgt denne frygt for at nogen eller noget bestemmer over dem, og er kommet nedenunder denne Type-frygt, hvor nye frygte dukker op. Typisk har de undersøgt frygten ved at vise sårbarhed, tilgivelse, åbenhed, kærlighed og tillid og blandet opdaget, at de har anvendt brutaliteten, dominansen, hævnen/straffen, vildskaben og ondskaben til at skærme sig selv for den frygt, der ligger bag at vise sårbarhed, tilgivelse, åbenhed, kærlighed og tillid.

Hvad er det værste ved at vise sårbarhed, tilgivelse, åbenhed, kærlighed og tillid?

Det har været meget sårbare samtaler jeg har haft med især Type 8, der hurtigt bliver bevæget, når de fortæller om den måde, de har behandlet andre på, blot for ikke at vise fx sårbarhed eller tilgivelse – eller kærlighed for den sags skyld. Arbejdet med at opdage frygten, der ligger bagved Type-frygten handler for mange 8’ere om at miste relevansen, indflydelsen og at der faktisk ikke er et aftryk i livet, den dag de ikke er her længere.

I arbejdet med at træde ind i fx hævnen/straffen er der flere, der fortæller at hævnen/straffen var en måde at fysisk mærke, at vreden var ægte. Ved at hævne/straffe (og ved at udleve øje for øje, tand for tand princippet) fik de skubbet andre væk, så de ikke selv kom i kontakt med fx sårbarheden eller tilgivelsen. I bund og grund skubbede de ikke andre væk, men afbrød forbindelse til sig selv, og netop ved at arbejde på at opretholde denne selvforbindelse dukkede der helt nye styrker op og helt nye vinkler på, hvordan de kunne forblive i kontakt med sig selv (ofte på en kropslig måde).

Ved at genoprette selvforbindelsen dukkede der helt nye styrker op

Mange fortæller fx at dominansen blev konverteret til tilgivelse og det at sætte sig selv og andre fri, hævnen/straffen blev konverteret til selv-relation/selv-forbindelse og ondskaben blev konverteret til indlevelse, medlevelse og ubetinget kærlighed.

Styrkerne som 8’erne nu refererer til handler fx om evnen til at sætte sig selv og andre fri, en kropslig/fysisk evne til at have en relation til sig selv samt tilliden til ubetinget kærlighed. De fleste 8’ere, som jeg har talt med, omtaler deres kropslige/instinktive intelligens som forandret eller taget til et helt nyt niveau, hvor en mavefornemmelse ikke nødvendigvis er lig med handlekraft, men nu noget med at bygge relationer og være en del af en helhed. De fortæller at de gerne vil være der for andre, men ikke som tidligere med en plan for andre, men med en fornyet evne til at se andres styrker samt en evne til at få andre til at se sine egne styrker. Deres selvbillede er justeret til også at være den, der går til side, når andre skal frem i livet samt være den der ikke nødvendigvis kæmper for en sag, men som støtter en sag.

De nye styrker for type 8 handler bl.a. om at sætte sig selv fri og have en ny frugtbar relation til sig selv

Processen handlede for langt de fleste om at gen-relatere med sig selv. De fortæller, at de havde mistet kontakt med noget dybt og essentielt i dem selv, og det var denne kontakt, der skulle genfindes. Dette genmøde med sig selv, var en meget udfordrende proces, idet det krævede en tilgang, der var langt mere blid, blød og overgivende end den mere kraftfulde og mose-på-energi, som de var mere komfortabel med. Det handlede også om at give slip på idéen om at “kæmpe kampen”, at der ikke var noget der skulle besejres (især at de ikke skulle bekæmpe eller besejre dem selv), og at det virkede som om at hele deres nervesystem og muskulære apparat var nødt til at blive nulstillet. En del fortæller også, at den hårdhændede tilgang til omverden, stammede fra en ide om at verden var et hårdhændet sted at befinde sig. Og at den hårde tilgang også var en måde ikke at få kontakt til sig selv.

Der er opstået en ny neutral tilstand, som mere ligner overgivelse end det at skubbe på for at få noget til at ske. Tidligere havde den neutrale tilstand været at bruge en masse energi på at skubbe på verden og med magt sikre sig, at de ikke selv kom i kontakt med sig selv. Den nye neutrale tilstand er en slags aktiv overgivelse, som mere ligner det man bruger, når man som surfer bruger energien i en bølge samt en evne til at trække på en slags urkærlighed til sig selv og andre mennesker.

Jeg håber, at dette sammenskriv af Type 8 har givet en kortfattet indblik i den proces, som 8’ere er igennem, når de arbejder med deres type. Og hvis du kan relatere dig til Type 8, er du meget velkommen til at kommentere om du kan genkende ovenstående beskrivelse af udviklingsprocessen.

Relaterede artikler