Kend dine kerneværdier som leder

Værdier er styrende for alt, hvad du gør. Men reelt er det de tilhørende antagelser, der er den psykologiske mekanisme, der gør, at værdierne er styrende. Hvad er dine antagelser omkring værdier som fx godhed, sandhed, skønhed, retfærdighed og frihed? De er 5 værdier, der har betydning for alle mennesker, idet alle mennesker har antagelser omkring værdierne. Ved at kende dine værdi-antagelser, vil du stå stærkere som leder.

Det meste af det, vi gør som ledere, bygger på en række antagelser. Hvis den valgte strategi (virksomhed/organisation eller funktion) indeholder at få kunden i fokus, drive innovation sammen med brugerne, blive den foretrukne partner, ”best in class”, det team som alle andre ønsker at være en del af, ja så bygger det på en række antagelser om en positiv konsekvens (det vil gå godt når vi gør det) samt en negativ konsekvens (det vil gå dårligt, hvis vi undlader at gøre det).

Men uanset om du er bevidst om det eller ej, så indeholder din strategi de 5 værdier:

 1. Godhed
 2. Sandhed
 3. Skønhed
 4. Retfærdighed
 5. Frihed

 

Hvis det fx er vigtigt for dig som leder at få kunden i fokus (og at det at få kunden i fokus er en central del af strategien), vil du have antagelser omkring ”Godheden”, der både omhandler en positiv og en negativ konsekvens. Dette vil kunne undersøges ved hjælp af følgende spørgsmål:

 • Hvad er egentlig et ”godt menneske”? Hvad betyder ”godhed”? Hvad definerer det ”gode menneske”?
 • Hvilken positiv konsekvens vil det medføre at være et ”godt menneske” i samspillet med kunderne?
 • Hvilke negative konsekvenser vil det medføre ikke at være et ”godt menneske” i samspillet med kunderne?
 • Kan vi kræve at vores medarbejdere er ”gode mennesker”?
 • Hvad skal konsekvenserne være, hvis vi ikke er ”gode mennesker”?
 • Kan vi kræve, at medarbejderne hos kunden er ”gode mennesker”?
 • Hvad skal konsekvenserne være, hvis kunden ikke er ”gode mennesker”?

Som nævnt er det ikke sikkert, at du er bevidst om svarene på ovenstående spørgsmål, men på en eller anden måde, så vil du alligevel have en relation til fx Godhed i din strategi.

Skønhed tillægges ikke altid ledergerningen

Når jeg arbejder med disse værdier, så kræver det lidt ekstra arbejde med værdien Skønhed. Netop Skønhed tillægges ikke altid ledergerningen, strategien eller værdierne. Men netop Skønhed som værdi handler også om det unikke, det simple, det oplagte, det uperfekte perfekte … Spørgsmålene i forbindelse med strategien om at få kunden i fokus kunne være følgende:

 • Hvad er skønhed? Hvornår er noget elegant simpelt i sin uperfekte perfektion? Hvad skal der til for at gøre noget originalt, unikt og anderledes på den konstruktive, positive og opbyggende måde? Hvad skal der til for at gøre skønhed mindeværdigt på den gode måde?
 • Hvilken positive konsekvens vil det medføre, at samspillet med kunden er originalt, unikt, anderledes og mindeværdigt på den gode måde?
 • Hvilken negativ konsekvens vil det medføre, at samspillet med kunden ikke er originalt, unikt, anderledes og mindeværdigt på den gode måde?

Jeg har udviklet disse spørgsmål i forbindelse med mit arbejde med lederudvikling. I starten er det lidt abstrakt område at arbejde med for kunderne. Men ganske hurtigt giver det mening på en dybere niveau at undersøge sine antagelser omkring ovenstående 5 værdier, og pludselig kan de fleste ledere se nytten af at bevidstgøre sine antagelser omkring værdierne.

Du kan anvende tilgangen til de 5 værdier i forbindelse med ledertræning, præsentation af virksomhedens eller organisationens strategier, i samspillet med kunder og partnere samt når du rekrutterer nye medlemmer til dit team. Jeg vil her afslutningsvis sende en stor tak til min lærer Ole Fogh Kirkeby, der har haft gennemgribende stor positiv betydning for mit arbejde med værdier og antagelser.

Link:

Det nye lederskab
Saxo.dk – Det nye lederskab, bog af Ole Fogh Kirkeby

Video Ole Fogh Kirkeby om bæredygtig HR

Relaterede artikler