Enneagrammet børn og unge - Kursus i Bevidst Forældreskab

Lær at anvende enneagrammet for effektivt at støtte dine børn og unge i deres søgen efter et meningsfuldt liv. Få indsigt i enneagrammet som værktøj til at forstå og vejlede børn og unge mod et mere meningsfyldt liv. Ved hjælp af Enneagrammet, kan du guide dine børn og unge til at finde deres unikke vej i livet.

Hvad er Enneagrammet?

Enneagrammet er et meget præcist psykologisk system, der kan synliggøre vores indre verden på utrolig faktuelle og brugbare måder. Som en guide hjælper Enneagrammet os med at udforske vores personlighed, forstå vores styrker og svagheder, og rette op på de mønstre, der holder os tilbage.

(Læs mere om kurset Enneagrammet, børn og unge samt det bevidste forældreskab)

Med sine ni unikke typer tilbyder Enneagrammet en detaljeret mosaik af menneskelig adfærd, hver med deres egne motivationsfaktorer, adfærdsmønstre og bestræbelser. Dette værktøj gør det muligt for os at forstå os selv og andre bedre, hvilket kan være utrolig værdifuldt for forældre, der forsøger at vejlede deres børn i at finde deres mening i livet.

Enneagrammet støtter den bevidste forældre

Enneagrammet er som et spejl, der reflekterer vores indre styrker. Gennem det kan vi afdække vores skjulte motiver og ønsker, og derved forstå hvad der driver os. Enneagrammet hjælper os med at forstå vores egne og barnets følelser, tanker og adfærd. Dette kan hjælpe forældre med at guide deres børn på en mere forstående og støttende måde.

De 9 Enneagram-typer

Enneagrammet består af ni forskellige personlighedstyper, hver med sine unikke menneskelige talenter, motivationer og frygt. At forstå disse typer kan give forældre et dybere indblik i, hvordan deres barn ser verden, og hvordan de kan støtte dem bedst muligt i deres udvikling.

 • Type 1: Stærkt drevet af et ønske om at forbedre verden omkring dem.
 • Type 2: Drevet af et stærkt behov for at blive elsket og værdsat.
 • Type 3: Handlekraftig, tilpasningsdygtig og drevet af at opnå.
 • Type 4: Kreativ, sensitiv og drevet af et ønske om at være unik og autentisk.
 • Type 5: Intellektuel, nysgerrig og interesseret i at samle viden.
 • Type 6: Engageret, hardtarbejdende og drevet af en søgen efter sikkerhed.
 • Type 7: Opløftet, flerfacetteret og motiveret af et ønske om at opleve og nyde livet til fulde.
 • Type 8: Selvsikker, stærk og drevet af et behov for at være selvstændig og at beskytte sig selv og dem, de elsker.
 • Type 9: Accepterende, støttende og motiveret af et ønske om at skabe harmoni og at undgå konflikter.

Enneagrammet og den bevidste forældre rolle

At anvende Enneagrammet som forælder kan åbne op for dybere forståelse af dit barns individuelle behov og motivere dig til at opfylde disse på en empatisk og informeret måde. Du vil bedre kunne forstå, hvordan dit barn navigerer i sit liv, og hjælpe dem med at navigere i deres udfordringer med større selvforståelse.

Enneagrammet hjælper dig ikke blot med at forstå dit barn bedre, men det hjælper også dig selv. Ved at kende din egen type kan du identificere og arbejde med de mønstre, der kan være hindrende for dit forældreskab, og skabe en mere harmonisk og givende relation med dit barn. Som forældre kan du også blive en rollemodel, hvor du arbejder på at nedtone dine automatiske reaktioner og fremelske dine bevidste handlinger og kommunikation.

Som bevidst forælder med Enneagrammet som guide, kan du hjælpe dit barn med at nærme sig livets udfordringer med en fornyet forståelse af sig selv. Dette kan være med til at skabe et fundament for et meningsfuldt liv – noget vi alle ønsker for vores børn.

Undgå at type-fiksere dit barn

At implementere Enneagrammet i vores forældrerolle er en balanceret øvelse. Det handler ikke om at type-fiksere vores børn, men om at forstå deres unikke personlighed og adfærd gennem Enneagrammets linser.

Nøglen til et fuldt ud blomstrende barn er i at forstå deres iboende essens, i stedet for at finde en Enneagrammet type til at fiksere dem på. Et barn kan kun finde deres sande vej når vi giver plads til hele spektret af deres unikke potentiale.

Udfordringer for børn og unge i dag

Nutidige udfordringer børn og unge står overfor komplekse udfordringer. Med Enneagrammet kan forældre hjælpe dem med at navigere disse problemer effektivt og empatisk.

Identitetskrise og selvopfattelse

Identitetsdannelse og selvopfattelse er centrale udfordringer for mange unge. Enneagrammet kan tilbyde et spejl, der hjælper unge med at forstå deres selvopfattelse bedre og give dem klarhed over, hvem de er.

 • Brug Enneagrammet som en guide til at afkode selvopfattelse og formår at forstå deres egne følelser, tanker og adfærd.
 • Hjælpe unge med at forstå forskellene mellem deres inderste værdier og de roller, de føler presset til at antage i samfundet.
 • Tag dialogen med dit barn om at navigere i deres unikke identitetsrejse.

Mental sundhed og stress

Mental sundhed er en voksende udfordring blandt mange børn og unge i dag. Dyk ned i Enneagrammets verden, og opdag hvordan det kan udstyre os med vigtige indsigter for at tackle denne udfordring mere effektivt.

 • Få en grundforståelse for at livet ikke er let og perfekt og at modgang og vanskeligheder er en del af hverdagen. Det handler derfor ikke om, hvorvidt vi oplever modgang, men om hvordan vi håndterer modgangen!
 • Praktiske øvelser for at identificere og forebygge og tackle stress ved hjælp af Enneagrammet.
 • Inspiration omhandlende sunde livsstilsstrategier, støttet af Enneagram-insights

Relationer og sociale færdigheder

Relationer og sociale færdigheder spiller en afgørende rolle i vores børns trivsel og udvikling. Forældre kan bruge Enneagrammet som et indsigtsfuldt værktøj for at forstå, hvordan deres børn interagerer med andre, og hvad der kan udfordre eller fremme disse interaktioner.

 • Brug af Enneagrammet til at forstå de grundlæggende behov og frygt, der kan påvirke din barns sociale interaktioner.
 • Hjælp dit barn med at udvikle empati og forståelse for andre ved at illustrere, hvordan forskellige Enneagram-typer kan opleve verden forskelligt.
 • Anvend Enneagrammet til at fremme selvbevidsthed hos dit barn, hvilket kan hjælpe dem med at forstå, hvorfor de reagerer på en bestemt måde i sociale situationer.

Teknologiens påvirkning

Beskytte dit barns mentale sundhed mod teknologiens negative virkninger kan synes vanskeligt. Ved at anvende indsigterne fra Enneagrammet kan du guide dem til at bruge teknologi på en sund måde.

Gør teknologi til din allierede, ikke din fjende. Ved at lære, hvordan dit barns præferencer, kan du bedre hjælpe dem med at udvikle sunde digitale vaner.

Enneagrammet tilbyder en kraftfuld løsning til at navigere i den digitale verden. Med denne indsigt kan forældre spille en aktiv rolle i at omskabe teknologiens påvirkning fra et potentielt problem til en værdifuld ressource.

Tidsmangel og travlhed

Enneagrammet kan hjælpe dit barn med at forstå og håndtere det massive tidspres, mange unge oplever i dag. Ved at udvikle sin selvindsigt kan unge lære at navigere i deres liv mere effektivt og klare disse travle perioder.

Dit barn balancerer skole, fritid og hvile kan være en konstant kamp. Enneagrammet leverer værktøjer til dit barn for bedre at forstå sig selv. Dette kan gøre det lettere for dit barn at planlægge og prioritere deres tid.

Ved at anvende Enneagrammet i en ung alder, hjælper det børn med at udvikle strategier der imødekommer deres unikke behov, og hvordan man balancerer livet. Dette kan forberede dem på de udfordringer livet kan byde på, fra skole til fritidsaktiviteter og hvile.

Præstationspresset

At lette presset fra høje akademiske forventninger er en af de mange fordele ved at bruge Enneagrammet som et forældreværktøj. Dette præcise system vil hjælpe dig med at forstå dit barns unikke styrker og motivationsfaktorer, hvilket i sidste ende kan formindske stress og fremme deres akademiske succes.

Håndtering af præstationspress er ikke kun en mulighed, men en nødvendighed i dagens uddannelsesmiljø. Enneagrammet tilbyder forældre en dybdegående indsigt i deres barns individualitet, hvilket kan hjælpe med at lette presset og fremme en mere afbalanceret tilgang til læring og præstation.

Forventningspres fra samfundet

Befri dit barn fra samfundets pres med Enneagrammet. Med Enneagrammets indsigt kan du hjælpe dit barn til en sund balance mellem personlige aspirationer og samfundets forventninger.

Sådan anvender du Enneagrammet til at hjælpe dit barn med at navigere i samfundets forventninger. Brug Enneagrammet til at forstå og respondere på dit barns unikke måde at forholde sig til samfundets forventninger på.

Miljømæssige udfordringer

Når vi som voksne kan blive overvældet af planetens tilstand, er det endnu sværere for børn og unge. Med Enneagrammet kan vi guide dem til håndterbarhed i miljøbekymringer.

Enneagrammet hjælper til at forstå, hvordan hver enkelt type oplever verden, hvilket også inkluderer miljøproblematikker. At anerkende deres bekymringer kan være den første vigtige skridt i retning af løsning.

Klimaangst og miljøbekymringer kan være en stor byrde for børn og unge. Ved hjælp af Enneagrammet kan de lære, hvordan deres handlinger kan gøre en forskel på en måde, som føles empowering.

Brug af Enneagrammet til at håndtere miljømæssige udfordringer hjælper dit barn ikke kun til at føle sig mindre overvældet, men også at se, hvordan de personligt kan bidrage til løsningen.

Enneagrammet kan også være et kraftfuldt værktøj for at hjælpe unge med at afdække deres dybtliggende mønstre og adfærd i forhold til penge, hvilket kan hjælpe dem med at forbedre deres økonomiske beslutningstagning.

Hvorfor et kursus for forældre?

Det er min vision for Enneagram-kurset er at udruste forældre med værktøjer og indsigt, som kan hjælpe dem med at støtte deres børn og unge i deres søgen efter et meningsfuldt liv. Kurset giver ikke alene forældrene et dybere indblik i sig selv, men også i de unges behov, drømme og udfordringer.

 • Øget forståelse for egen Enneagram-type.
 • Forstå typerne måde at løse opgaver på, motivere sig selv på, finde mening på, bygge venskaber på etc.
 • Udvikling af bedre kommunikationsevner.
 • Færdigheder til at styrke relationen med barnet.
 • Redskaber til at håndtere og forstå børns og unges udfordringer.
 • Indsigt i, hvordan man kan støtte børn og unge i deres søgen efter et meningsfuldt liv.

Udbytte af kurset

Som deltager vil du blive i stand til bedre at forstå deres børns unikke udfordringer og behov, samt skaffe sig en række praktiske værktøjer til at lette kommunikationen og styrke relationerne.

Du får man bl.a. indblik i hvad der får ens barn til at ticke, udvikling af større selvbevidsthed og nærvær, og hjælp til at hjælpe dit barn med at finde retning og meningsfuldhed i sit liv.

Kurset giver en unik mulighed for at forældre kan vokse med deres børn, skabe et miljø hjemme hvor børn føler sig forstået og værdsat, samt være i stand til at mentalt guide deres børn gennem udfordrende livssituationer.

Derudover vinder man som deltager fordele som at aflære usunde mønstre, forbedre ens evne til at håndtere stress, og blive klar over de tryk og forventninger der påvirker dagens børn og unge.

Til sidst giver kurset forældre det, de har mest brug for i dagens udfordrende samfund: En styrket rolle som forælder, baseret på nærvær, forståelse og accept af børns unikke individualitet.

Forståelse af børns behov og udfordringer

Bedre indsigt forbedrer dit forældreskab. Vores Enneagram-kursus hjælper dig med at forstå dit barns individuelle behov og mønstre, og hjælper dig med at klæde dig godt på til at støtte dem effektivt.

Ved at have en dybere forståelse af Enneagrammet kan du komme tættere på dit barn og forstå de udfordringer, de står overfor. Det er en hands-on vejledning til at forstå din barns interne verden.

Lær at kommunikere effektivt med dit barn uanset deres Enneagram-type. Kurset lærer dig kommunikationsstrategier der hjælper dig med at komme tættere på dit barn, styrker deres tillid til dig, og hjælper dem med at føle sig forstået.

Dette Enneagram-kursus bygger bro mellem dig og dit barn, udvider din viden og forståelse for hvad dit barn virkelig går i gennem, og hvordan du bedst kan støtte dem gennem deres udfordringer.

Værktøjer til bedre kommunikation

Enneagrammet giver en dybere indsigt i dit barns kommunikationsstil. Ved at forstå deres primære Enneagram-type, kan du skræddersy din kommunikation for at fremme en bedre forståelse og forbindelse.

Enneagrammet er ikke kun en vejledning for hvordan man bedst kan lukke op for givende samtaler, men også for hvordan man kan undgå misforståelser og fejlkommunikation.

Vend at tage højde for de forskellige Enneagram typer motivationsprofil kan du fremme mere bevidst kommunikation, lettere konfliktløsning og styrke den følelsesmæssige forbindelse mellem dig og dit barn.

Styrkelse af relationer

Gennem Enneagrammet får du som forælder nøglen til at bygge stærkere relationer med dine børn. Dette kraftfulde værktøj tilbyder et fantastisk blik ind i børns forskellige personligheder, deres motiver, og hvordan de interagerer med verden omkring dem.

Ved at bruge Enneagrammet, kan du bedre forstå og nærme dine børns unikke perspektiver, hvad enten det handler om deres frygt, ønsker, eller måder at reagere på udfordringer. Dette leder til dybere relationer og en mere harmonisk sameksistens mellem dig og dit barn.

Udvikling af selvopmærksomhed og nærvær

Enneagrammet går ud over simple karaktertræk ved at hjælpe dit barn til at forstå drivkræfterne bag deres handlinger. Dette fremmer en øget selvbevidsthed, der fører til autentisk personlig udvikling.

Gennem Enneagrammet kan dit barn lære at identificere og udtrykke sine følelser på en sund måde. Dette bidrager til større selvindsigt og evnen til at styre følelser konstruktivt.

Nærvær er en afgørende faktor for barnets opmærksomhed, lykke og evne til at håndtere stress. Enneagrammet kan hjælpe dit barn til at opnå dybdegående nærvær og skærpet opmærksomhed.

Dit barn kan bruge Enneagrammet som et værktøj til at styrke deres nærvær, hvilket giver dem mulighed for at være ‘i nuet’. Dette bidrager til en sundere tilgang til nutidige udfordringer og drømme om fremtiden.

Med understøttelse fra Enneagrammet vil dit barn opbygge stærkere værktøjer til selvopmærksomhed og nærvær, samtidig med at de får indsigt i deres egen unikke måde at se verden på.

Hjælp til at skabe mening og retning i børnenes liv

Enneagrammet er en enorm kilde til indsigt og kan hjælpe dit barn med at finde sin unikke livsretning. Dette værktøj bidrager til at udvide selvbevidstheden og forstå de indre drivkræfter.

Gennem Enneagrammet lærer dit barn om de forskellige typers grundlæggende motivationer og frygt og dermed deres motivationsprofil. Denne bevidsthed kan hjælpe barnet med at navigere livets udfordringer mere effektivt.

Enneagrammets dybdegående forståelse af personlighedsstrukturer gør det til en uvurderlig ressource for unge, der søger efter mening i deres liv. Viden om deres Enneagram-type kan hjælpe dem til at identificere og udforske deres autentiske selv.

Til sist, ved at hjælpe unge med at forstå sig selv gennem Enneagrammet, er vi med til at skabe en generation, der er dygtig til selverkendelse og klar over hvilke handlinger, der giver dem mening og tilfredsstillelse i livet.

Hvorfor deltage på kurset?

Et engagerende online LIVE kursus med Enneagram eksperten Flemming Christensen kan være vejen frem for forældre, der ønsker at forstå og støtte deres børn bedre. På kurset får du værktøjerne til at finde ud af, hvordan du bedst kan hjælpe dit barn med at navigere i livet.

 • Forståelse for Enneagrammet og dets anvendelse i hverdagen
 • Nye oplysninger om barnets personlighed og unikke udfordringer
 • Evnen til at hjælpe dit barn med at håndtere stress, præstationspress, og andre udfordringer
 • Bedre kommunikation og forståelse mellem forælder og barn
 • Flemming Christensens mangeårige erfaring og ekspertise i en lettilgængelig online format.

Relaterede artikler