Det er godt at vaere i tvivl

Jeg møder ofte kursister, der ikke lige kan finde deres type i Enneagrammet eller er i tvivl om deres type, og det sker tit, at jeg som lærer eller foredragsholder bliver spurgt om jeg kan hjælpe dem med at finde deres type. Hvis jeg fornemmer at vedkommende kan håndtere at være i tvivl, anbefaler jeg at forblive i tvivlen og være åben overfor, at undersøge relationen til fx 2 eller 3 typer. Det er min erfaring, at denne ”tilladelse” til at være i tvivl skaber en ny og dybere selvindsigt.

Der kan være mange fordele ved at finde den type, man relaterer sig til i Enneagrammet, men da det ikke nødvendigvis er formålet at finde sin type i Enneagrammet, og i højere grad formålet at øje sin selvindsigt, kan det være nyttigt at konvertere tvivlen til undren og nysgerrighed. Når vi er nysgerrige bliver vi mere modtagelige for endnu flere indtryk og vi forbliver lærende over en længere periode. Samtidig kan der ske det, at når folk finder sin type, så tror de, at de er færdige med at dyrke selvindsigt.

Selvindsigt er en indendørssport, der kan udøves hele livet

Når du forbliver undrende og nysgerrig, vil du opdage nye og ofte epokegørende sider af dig selv. Måske opdager du dine essentielle motiver, som styrer din adfærd når du modtager feedback, skal løse konflikter eller opnår magt som leder. Enneagrammet kan ikke beskrive det hele, og der er mange områder af dit liv, som er overladt til din fortsatte undren og styrkelse af din selvindsigt.

På det nye og re-designede Enneagram Basic, som vi afholder for første gang i juni 2018, vil deltagerne også undersøge deres relation til forskellige værdier. Værdierne er styrende for alt, hvad vi foretager os, og deltagernes relation til fx sårbarhed, ordentlighed, fællesskab eller succes vil give dem endnu en fornyet indsigt i det, som motiverer dem i hverdagen.

Indsigt i dine værdier giver en dybere indsigt i hvorfor du handler som du gør

Fordi værdierne er så væsentlige for vores handlinger, er det helt naturligt at de hører med på den nye grunduddannelse i Enneagrammet. Samtidig er det ikke nødvendigvis let tilgængeligt materiale at undersøge sine værdier. Derfor har vi indarbejdet en række værktøjer, der netop træner i at undersøge relationen til udvalgte værdier, og ud over, at det giver deltagerne øget selvindsigt, får de også et værktøj med hjem, som kan hjælpe i den fortsatte undren længe efter sidste kursusdag.

Den sunde tvivl og undren skaber fornyet selvindsigt

Som sagt, er det nyttigt at opdage, hvilken type man relaterer sig mest til, og dernæst begynde at udfolde det univers som den enkelte type rummer. Gevinsten er, at man bliver guidet til at undersøge endnu flere elementer af sine type, relationen til instinkterne, niveauerne, vingerne etc. Ulempen kan være, at man så tror, at man ikke skal undersøge relationen til de andre typer, hvilket vil være en enorm fodfejl og en misforståelse af hele Enneagrammets indre væsen, historie og udviklingskraft.

Det er nyttigt at finde sin type, samtidig med at du er åben for hvordan de andre typer også er en del af dig

Det er naturligvis nyttigt at starte med, at opdage hvilken type, man mest kan relatere sig til samtidig med at den sunde tvivl, undren og nysgerrighed vil give et endnu større udbytte af Enneagrammet og dermed endnu mere selvindsigt, der i sidste ende kan skabe mere mening og værdi i eget og andres liv.

Relaterede artikler