Robuste og smidige relationer

Robuste og smidige teams 1200x800 1

De robuste og smidige relationer gør det muligt, at håndtere forandringer og kompleksitet samtidig med, at hverdagens opgaver også bliver håndteret. Den gode relation handler både om relationen til én selv og relationen til andre. Den gode selv-relation er blandt andet evnen til at genfinde balancen i en hektisk hverdag, finde tid til at restituere, tage ansvar frem for at begynde på et ‘blame game’, samle kræfter og have en stor kapacitet for egne tanker og følelser. Den gode relation til andre er blandt andet evnen til at respondere fremfor at reagere, opdage andres positive menneskelige kvaliteter og fremhæve disse kvaliteter, samt møde et andet menneske på den andens præmisser.

Indhold:

 • Genfinde sin egen balance.
  Det er let at blive bragt ud af balance i en travl hverdag, hvorfor det er vigtigt hurtige at kunne genfinde sin balance – uanset om det stammer fra en ubalance eller frustration i tanker eller følelser. Når vi er sammen med mennesker der hurtigt genvinder deres balance, bliver vi inspireret til at gøre det samme. Balance øger balancen, hvor ubalancen øger ubalancen.
 • Tage ansvar fremfor ‘blame game’.
  Når vi glemmer at opdage vores egen rolle i at genetablere relationen, vil vi ‘blame’ andre og dermed kræve, at andre opfører sig på en bestemt måde, så vi ikke føler frustration eller vrede. Denne forståelse for vores mulighed for selv at bidrage til en løsning, fremfor at kræve at andre tager det fulde ansvar, gør det lettere at fastholde den gode relation.
 • Respondere fremfor at reagere.
  Når vi oplever pres i hverdagen er det let at føle afmagt og reagere med frustration eller vrede. Bliver vi mødt med andre reaktioner, er det naturligt at reagere tilbage, men det resulterer kun i endnu en mod-reaktion. Når vi responderer er det muligt at standse reaktion/mod-reaktion og dermed genetablere dialogen og den gode relation.
 • Fremhæve andre positive menneskelig kvaliteter.
  Det er let at ‘finde 5 fejl’ hos andre, mens det er lidt vanskeligere at sætte ord på andres positive kvaliteter. Men der er meget stor forskel på, om vi minder hinanden om ‘de 5 fejl’ eller fremhæver det, som andre byder ind med på en værdifuld og positiv måde. Det kræver en investering i at opdage andres menneskelige kvaliteter og den måde de måtte være anderledes end os selv på, men når vi fokuserer på det, som andre byder ind med – fremfor at fokusere på det, som de gør forkert – vil tilliden og trygheden stige i relationerne. Bemærk: Det vil være muligt at anvende vores specialdesignede Next Level Kompetence Kort på dette foredrag.
 • Bevidning og feedback.
  Når vi er vidne til hinandens faglige og personlige udvikling, kan det være mere kraftfuldt end fx traditionel coaching. Når vi samtidig bliver mere præcise på de områder, vi ønsker at modtage feedback på, vil vi have en større lyst til at modtage feedback. Bevidning og feedback er forudsætningen for læring, hvilket styrker relationerne, når vi oplever hinandens udvikling.

Hos THINK ABOUT IT er vi overbevist om, at de robuste og smidige relationer er en kæmpe gevinst for teamet, og den tillid og tryghed der opbygges i de gode relationer kan rumme misforståelser og fejlbeslutninger. Når vi håndterer misforståelserne styrker vi vores indbyrdes kommunikation og når vi håndterer fejlbeslutningerne lærer vi af vores fejl. Alt sammen noget, der vil styrke teamet.

(Læs også om de andre ‘best sellers’ af foredrag hos THINK ABOUT IT)

Kontakt os for mere information via kontaktformularen på siden eller på info@thinkaboutit.dk