Indhold på onlineuddannelsen

FC mock up laptop

Tid og sted

Onlineuddannelsen er, i ordets forstand, online, og man kan derfor stige på når man har lyst. Du vil løbende få tilsendt de nye moduler, og det eneste du har brug for er en computer, tablet eller mobiltelefon med adgang til internettet. Hver mandag frigives der et nyt kursusmodul indtil du har fået adgang til alle 12 moduler. Du kan hente modulerne frem, når du har brug for det, og se dem igen og igen når det passer dig. Hvis du fx er på ferie eller forretningsrejse, ligger modulerne blot klar til dig, så du kan se dem efterfølgende

Hvert modul indeholder

Den samlede tid til undervisning, træning, praktisering og refleksion svarer til et 6 dages kursus. Kurset er delt op i 12 online moduler, som du modtager med en uges mellemrum. Du kan dykke ned i modulerne med det samme, gemme dem og arbejde videre når du har tid, have dem som ”podcast” i ørerne mens du går i haven eller se dem sammen med en øvemakker…

Hvert modul indeholder følgende:

– En video med teori og praksis.
– PowerPoint med de gennemgåede emner.
– Workbook med praktiske øvelser samt stikord til emnet.
– Øvelser til selvobservation og selvrefleksion.

Modul 1 – Få fornyet energi ved at kende dine motiver

modul 1

Alle ønsker at udvikle sig, men de færreste ønsker at forandre sig. For at kunne udvikle sig, er det vigtigt at forstå de mekanismer der begrænser os i vores udvikling, samtidig med at vi har brug for at lære, hvordan vi som voksne mennesker udvikler og forandrer os. På dette model vil du lære om de 9 typers indre psykologiske strukturer – dem der skaber grobund for din udvikling, men også samtidig kan begrænse dig og holde dig fast i din nuværende situation.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Hvordan får du fornyet energi og overskud til at gøre mere af det, som er vigtigt for dig?
 • Hvordan får du adgang til typernes potentialer?
 • Hvordan bliver vi vores type i Enneagrammet?
 • Hvorfor er det så svært at komme forbi niveau 4/3 i niveauerne for selvindsigt?
 • Hvordan begynder du at træde mere ind i den forandring, du ønsker at se i din hverdag.
 • Hvad er forskellen på en teknisk og en adfærdsmæssig forandring?

Modul 2 – Brug dig selv og dine kompetencer optimalt

modul 2

Få dybere indsigt i dine individuelle potentialer og begynd at løsne op for din modstand over for forandring. Ved at udvikle et større ordforråd omkring dine potentialer, vil du samtidig give plads til at udvikle – ikke blot din personlighed – men også din faglighed. Når du for alvor begynder at bruge dig selv på den rigtige måde, vil du opleve fornyet energi og motivation i hverdagen.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Hvad er et personligt eller menneskeligt potentiale – og hvordan sætter du dit potentiale i spil?
 • Hvordan udvikler man sine kompetencer eller færdigheder, og dermed styrker sin markedsværdi?
 • Hvordan bryder du det lukkede loop gennem arbejdet med dine potentialer og dine 3 centre (krop, hjerte og hoved)?
 • Hvordan bliver du en rollemodel for udvikling og forandring?

Modul 3 – Lær at sige til og fra overfor de vigtige ting i livet

modul 3

Lær at finde din type mere præcist, lær at hjælpe andre med at finde deres type og blive bedre til at fornemme eller opdage andres type. På dette modul vil du lære mere om de dybere mønstre for typerne, der både bidrager til at vi udvikler os til at være den enkelte type, samt hvordan de dybere mønstre kommer i spil i hverdagen.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Det handler om at få balance i hverdagen – på alle fronter.
 • Samle kræfter, restituere og komme tilbage til balancepunktet.
 • Forstå den interne dynamik i Enneagrammet – og bruge dynamikken til din fordel.
 • Forstå at håndtere pres, konflikter og din tilstand, når du er presset ud af din komfortzone.
 • Kende til niveauer og vinger og deres indflydelse på din type.
 • Opdage din lyst til at starte Blame Game’et og se det som et tegn på, at du både er i læring, men også er ved at blive for presset.

Modul 4 – Opdag hvornår du enten er inspirerende eller irriterende

modul 4

Overskriften på dette modul er måske ikke den mest sælgende overskrift. Men på dette modul vil du lære at finde ind til kernen af de enkelte typer og arbejde med de mønstre hos typerne, der ligger rigtig dybt, og som samtidig er stærkt styrende for vores adfærd. Det betyder derfor, at du kan opnå de største gennembrud i din udvikling, ved at opdage og acceptere disse basale, men dybtliggende mønstre.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Forstå hvordan de helt basale mønstre former og styrer vores type og dermed vores adfærd.
 • Arbejde med begrebet BASIC TRUST og dermed få en fornemmelse for, hvordan du kommer ud af nærværet og lader typen tage over.
 • Have en dybere indsigt i, hvordan typens Passion er din emotionelle grundtone og dermed ”normalen” for dig, men ikke nødvendigvis ”normalen” for andre.

Modul 5 – Styrk dit nærvær, nysgerrighed og evnen til at opdage dine mønstre

modul 5

Det er gennem nærværet at vi øger vores selvindsigt, rummer og forstår andre mennesker, læser verden som den er og træffer de bedst mulige beslutninger for os selv og dem omkring os. Nærværet kan trænes, når vi er meget stille og ubevægelige og foretager en indre rejse samtidig med, at det kan trænes når vi er i bevægelse og sammen med andre. De forskellige typer er mest komfortable med at træne nærvær på deres særlige måde, og nogen gange skal vi også ud af vores komfortzone for virkelig at få et gennembrud med vores nærværstræning. Den mest overvældende gevinst er, at vi bliver fri for vores roller og egne/andres forventninger til os, når vi er nærværende og vi kan ”få lov til” at være os selv. Dette modul kan også betragtes som et opvarmningsmodul til de kommende moduler, idet modul 6, 7 og 8 går tættere på typen og dybere ind i typens motiver.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Forstå hvad nærvær er, gevinsterne ved nærværet, hvordan det skabes i stilhed eller bevægelse samt hvordan du træner det fx gennem typen og de 3 centre.
 • Styrkelse af selvindsigten gennem øget nærvær.
 • Anvendelsen af niveauerne og en kort historisk gennemgang af udviklingen af niveauerne for selvindsigt.
 • Undersøge hvordan man bryder det lukkede loop gennem bl.a. dine praksis’er, herunder at opdage dine nuværende praksis’er.
 • Der hvor du ligger din opmærksomhed, er også dér hvor du enten udvikler eller begrænser dig.
 • Nærværet – eller mindfullnes som det også kan kaldes – bliver styrket, når du også er i relation med andre mennesker gennem heartfulness.

Modul 6 – Få adgang til en verden af uudnyttede potentialer

modul 6

De fleste af os har på fornemmelsen, at vi kunne bruge os selv endnu bedre, hvis blot vi fik lavet et par småjusteringer i hverdagen. Måske går du og dagdrømmer om et projekt, du gerne vil starte men… der er lige en opgave der skal laves færdig først, du skal lige føle dig helt klar først eller måske har du bare brug for at slappe af og samle kræfter – og kommer dermed aldrig rigtig i gang med dit drømmeprojekt. De fleste af os kan sagtens finde på gode undskyldninger for, hvorfor det er smartere, bedre eller mere fornuftigt at vente med at tage de store spring – og det er netop det, som du kommer til at undersøge i dette modul. Altså hvad holder dig tilbage for at komme i gang med at anvende dit fulde potentiale.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Forstå baggrunden for konceptet Immunity to Change, der er udviklet af Robert Kegan og Lisa Lahey samt hvordan det arbejder så fantastisk godt sammen med Enneagrammet.
 • Arbejde med din BIG Assumption eller din Grundantagelse, der netop forhindrer dig i at bryde det lukkede loop og dermed muligheden for at komme på højt niveau i Enneagrammet.
 • Bryde igennem din modstand overfor forandring, og forstå dine egne processer for at blive i stand til at fortsætte arbejdet med din personlige udvikling.
 • Få indsigt i selve processen eller metoden, så du kan styrke din dialog med dine kunder eller klienter.

Modul 7 – Få styr på dine basale instinkter

modul 7

De basale instinkter i relation til Enneagrammet handler om at sikre din overlevelse, komfort, sikkerhed, nærhed, tryghed og dit velbefindende. De tre instinkter kaldes Overleve, Social og Sexual, og omtales også subtypes, eller undertyper. Navnet hentyder til, at instinkterne driver dig og kan dermed anvendes som triggere for, hvornår du er i balance eller ude af balance. Når du bruger instinkterne som triggere, vil du også få en stærkere fornemmelse for din egen type, samtidig med at du får vished om valget af din type – eller måske åbning – til at vælge en anden type, der sammen med instinktet meget mere matcher dig.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Anvende instinkterne som triggere og dermed bruge instinkterne til at skabe balance og nærvær med.
 • Forstå hvordan man kan kombinere typens Passion med energien eller motivationen i de 3 instinkter, og dermed få dybere indsigt i selve typens orientering eller drivere.
 • Bruge din indsigt i niveauerne til at arbejde mere dybt med de 3 instinkter.
 • Lære mere om, hvordan du bruger instinkterne til at finde din type med.

Modul 8 – Undgå at snuble i dine blinde kompetencer

modul 8

Når du ønsker at udvikle nye færdigheder, så handler det om at tage tingene i den rigtige rækkefølge – og hvis du virkelig ønsker at tage brugen af Enneagrammet til det næste niveau, så er der brug for en model, der hjælper dig med at bruge dine ressourcer optimalt. På dette modul vil du lære om, hvor vi potentielt kan have blinde vinkler for vores personlige udvikling og du vil få yderligere indsigt i, hvilke kompetencer der vil være nyttige at udvikle før du går i gang med at udvikle andre kompetencer. Du vil sikkert måde din egen ”forstokkethed” eller dine blinde vinkler, og det er netop denne udfordring, som du inviteres til at tage op på dette modul.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Opdage dine egne og andres blinde vinkler.
 • Forstå hvor det er du snubler, når du ønsker at udvikle dig.
 • Arbejde med en model, der netop træner din egen forståelse for, hvor du potentielt kunne have blinde vinkler.
 • Undersøge hvilke ”nisse” det er, der flytter med, når du går i gang med at udvikle nye færdigheder.
 • En dybere forståelse for den integrale model

Modul 9 – Opdag din retning og byg en robust stamme omkring dig

modul 9

De fleste af os søger på en eller anden måde mening i livet, og der findes mange solide teorier og anvisninger på, hvordan man kan gøre sig klar til at opdage meningen, finde den, være søgende efter den samt hvad mening egentlig er for en størrelse. I dette modul vil du høre mere om, hvordan du kan træde ind i det, som skaber mening for dig, samt hvordan du bygger en robust stamme omkring dig.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Arbejde med alle 9 forsvarsmekanismer, eller mentale strategier, for alle typerne i Enneagrammet.
 • Finde din måde at danne mening på.
 • Undersøge din ”retning” i livet på – din ”sense of direction”.
 • Finde den ”stamme” som du vil omgive dig med – din ”sense of belonging”.
 • Være i nær kontakt med det, som du vil ”bidrage med” i hverdagen – din ”sense of contribution”.
 • Din fornemmelse af mening, hænger nært sammen med graden af dit nærvær.

Modul 10 – Lær at bygge dine kompetencer i den rigtige rækkefølge

modul 10

For at bryde det lukkede loop er det nødvendigt at ”gå forbi” sin type og opdage, hvor det er vi sidder fast i vores Enneagram-type. En for karrikeret anvendelse af Enneagrammet, hvor vi beder Type 2 om at hente kaffe og 7’eren om at lave sjov, hjælper ikke personen med at udvikle sig, men presser blot vedkommende endnu mere fast i sin type. Der er brug for en ny måde at tænke kompetence-udvikling på, når man arbejder med Enneagrammet. Dette modul vil introducere et stort univers, der netop hjælper dig med at løsrive dig lidt fra din type og starte udviklingen af en række elementære færdigheder.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Undgå at dække dig ind med din type, og undgå at presse andre ned i deres type ved at anvende Enneagrammet for karrikeret.
 • Forstå kompetencemodellen 10 Ways af James Flaherty.
 • Gå ”udenom” din Enneagram-type og byg dine færdigheder i den rigtige rækkefølge.
 • Hjælp andre uden om deres typer, så de endnu hurtigere får fornøjelse af Enneagrammet.

Modul 11 – Lær hvordan du på en praktisk måde integrerer det i livet, du ønsker

modul 11

Det kan nogle gange opleves som om, der er gået inflation i at finde sit kald og udleve sin passion, nærmest som en lidt påtaget stræben efter at finde det helt rigtige kald eller sin vildeste passion – og der kan opstå en slags performance-iver i at være den der fandt KALDET eller PASSIONEN, og dermed er kommet på den ”rette hylde” i livet. Jeg tror som sådan ikke, at vi kan finde vores kald, men at vi bliver kaldet til at løse en opgave eller kaste os ud i en sag. Vi har alle lyst til at gøre en forskel, yde en indsats og spille andre mennesker gode, og når vi bliver kaldet til at gøre det som en integreret del af vores hverdag, giver det en dyb og basal mening i det hele. Dette modul handler også om, hvordan typerne arbejder med et kald og undgår at bruge for meget tid på pseudo-kald.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Hvordan lytter du til dit Kald, og hvordan integrerer du det, som du brænder for i din hverdag.
 • Forstå forskellen på Originale Kald og Pseudo-Kald.
 • Brug det kort andre allerede har udviklet, omkring det at udleve dit Kald.
 • Få inspiration til at starte med de mindre Kald for langsomt at bygge lysten til at udleve de større Kald.
 • Forstå hvordan typerne arbejder med Kald og opdag typernes faldgruber.

Modul 12 – Kom godt på vej herfra

modul 12

Så er vi kommet til starten på din fortsatte rejse, da det er herfra, du skal i gang med at skabe det liv, du ønsker dig. Hele træningsforløbet har handlet om at tage din brug af Enneagrammet til det næste niveau, men det har også være en ambition, at du begynder at anvende dig selv på et nyt niveau. Måske er du blevet mere nærværende, mere nysgerrig, mere modtagelig overfor feedback, mere energifuld, mere karismatisk, mere modig eller mere lyttende. Uanset hvilke kompetencer du har bygget undervejs, så er det mit ønske, at du sætter det i spil i verden til dig eget og andres bedste.

Du vil lære mere om følgende hovedemner:

 • Byg dit Network of Support, der støtter dig på den fortsatte rejse.
 • Skab dig en Masterplan, der skal sikre at fx dit arbejde støtter dig i din rejse.
 • Etablér netop den eller de stammer, som du ønsker at skabe omkring dig.
 • Forstå dit nuværende selvbillede og lav dig et tydeligt billede af, hvordan du ønsker at se dig selv i fremtiden.
 • Lav dig et katalog over de praksisser, der skal hjælpe dig med at bryde det lukkede loop.