GDPR – Persondatapolitik

GDPR

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

THINK ABOUT IT er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

THINK ABOUT IT
c/o Nordic Health House
Hejrevej 30
2400 København NV
CVR-nr.: 29931704, 20416076
Telefon: 70278060
E-mail: info@thinkaboutit.dk

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • bekræftelser på kurser, foredrag, medlemskaber etc.
 • informationer om ændringer på kurser, foredrag, webinarer etc.
 • resultater fra din Enneagram-test
 • opdateringer på portalen
 • resultater fra undersøgelser
 • informationer om nye kurser, foredrag, webinarer
 • gratis materialer om Enneagrammet

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

THINK ABOUT IT behandler personoplysninger som nævnt i pkt. 3 som følge af en kontraktlig forpligtelse efter Databeskyttelsesforordningen art. 6 (1) (b) eller som følge af den såkaldte interesseafvejningsregel i art 6 (1) (f).  De legitime interesser, der kan begrunde behandling efter interesseafvejningsreglen er f.eks., at det kan være nødvendigt at vi videregiver dine kontaktoplysninger til samarbejdspartnere for, at vi kan levere vores ydelser. F.eks. kan det være nødvendigt, at vi videregiver oplysninger om dig til de personer, der afholder det kursus, du har tilmeldt dig.

 

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 1. Navn
 2. Firma
 3. Adresse
 4. Telefon
 5. E-mail
 6. Resultat af Enneagramtest

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Nemtilmeld.dk der er vores booking-/tilmeldingssystem.
 • MailChimp, der er vores e-mailsystem
 • Stripe, der er vores betalingssystem
 • Kajabi, der er vores system til onlinekurser

 

5. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne stammer fra den information du selv som bruger indtaster.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis vi ikke har været i kontakt med dig de seneste 5 år, sletter vi dine personoplysninger.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, som fremgår ovenfor i punkt 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.