Information

På denne Master Class i ledelse, vil du møde Ole Fogh Kirkeby, der er mag. art og Dr.phil., og professor i Ledelsesfilosofi ved CBS samt Flemming Christensen, der er ekspert i psykodynamik, ledelse og teamarbejde.
 • Dato & Tid: Den 28. - 29. april 2022 samt 9. maj 2022, kl. 09:30-17:00 alle dage
 • Tilmeldingsfrist: Mandag den 20. april 2022, kl. 10:00
 • Sted: Kurhotel Skodsborg
 • Pris: 18.500 kroner ekskl. moms

Information

Deltag på denne Master Class med Ole Fogh Kirkeby & Flemming Christensen, der handler om at skabe mening, værdi og betydning for dig selv og dem omkring dig gennem engagerende perspektiver og narrativer samt oplevelse af, at gøre en forskel.

Når du har et præcist nok ordforråd omkring det som virkelig skaber mening, værdi og betydning, vil du lettere kunne integrere det i dit eget liv samtidig med, at du lettere vil kunne engagere andre. Uanset om du leder op, ned, til siden eller ud af organisationen, har du brug for et velforankret ordforråd for det som virkelig betyder noget for dig. Deltag på denne master class og opbyg dette præcise og værdifulde ordforråd.

Ledelse og ledelsesfilosofi

På denne master class vil professor Ole Fogh Kirkeby og ledelseskonsulent Flemming Christensen arrangere et møde med dig selv, hvor opdager (noget af) det meningsfulde i tilværelsen.

Træningen bygger på den idé, at de fleste mennesker søger at få opfyldt en meningsbehov. Enten i deres professionelle eller private liv – eller i en kombination. Du vil tage kontakt til det meningsfulde gennem protreptikken, der regnes for at være filosoffens spørgekunst i antikken, der skulle sikre indsigt og dannelse hos kejseren.

Meningsdannelse, dit WHY og det at skabe betydning

Du vil arbejde med en meningsdannelse, der bygger på at have et positivt perspektiv for fremtiden, en tryg stamme at være en del af samt en fornemmelse af, at man skabte værdi for andre.

Du vil få en klar fornemmelse af, hvordan du skaber betydning for dig selv om dem omkring dig og du vil opdage, at dit WHY skal udleves og ikke kan designes eller udtænkes.

Du vil endvidere træne sammen med de øvrige deltagere i mindre teams, der vil være nyttig inspiration til, hvordan du selv kan arbejde med mening og betydning i dit team.

Mød Ole Fogh Kirkeby og Flemming Christensen

Ole Fogh Kirkeby, f. 1947, er mag. art og Dr.phil., og professor i Ledelsesfilosofi ved CBS og direktør for Center for Kunst & Lederskab. Han har gennem de sidste femten år udviklet en filosofisk teori om begivenheden som centrum i vort liv gennem bøgerne Eventum tantum. Begivenhedens ethos (2005), Skønheden sker. Begivenhedens æstetik (2006) og Selvet sker. Bevidsthedens begivenhed (2008). Han har videreudviklet det græske samtalekoncept for ledere, ”protreptikken”, i praksis, og teoretisk i bøgerne Protreptik. Filosofisk coaching for ledere, (2008)The New Protreptic. The concept and the Art (2009). Som direktør for Center for Kunst & Lederskab har han arbejdet med de nye perspektiver ledelse kan uddrage af kunst.

I mere end 20 år har Flemming Christensen integreret forskellige discipliner som psykologi, ledelse, teamarbejde og filosofi med personlig udvikling, styrkelse af relationerne, samarbejdet og det meningsfulde liv. Han er forfatter til 15 bøger og er certificeret hos The Enneagram Institute, New Ventures West, Leadership Circle og professor Ole Fogh Kirkeby. Han har studeret Executive Integral Leadership på Notre Dame University, er uddannet på Strozzi Instutite og har studeret Immunity to Change hos Robert Kegan og Lisa Lahey. Flemming er zen-buddhist og er i løbende træning hos sin lærer, der er baseret i San Francisco, Californien.

Emnerne på denne Master Class vil styrke din rolle som leder eller HR-professionel

 • Introduktion til begreberne ”mening”, ”værdi” og ” betydning”, herunder hvordan vi som ledere både kan skabe en betydningsfuld, værdifuld og en meningsfuld hverdag for sig selv om sine medarbejdere.
 • Fornemmelse for mening, herunder det at skabe 1) retning, 2) tilhørsforhold og 3) bidrag.
 • Protreptikken som spørgekunst, herunder et intimt besøg i dine egne værdier og deres betydninger.
 • Narrativer og perspektiv-niveauer, herunder en indsigt i de fortællinger, der danner rammen for dine tanker, føler og adfærd samt erfaring med perspektiv-niveauerne, der hjælper dig med at starte det rigtige sted med dit menings-arbejde.
 • Din personlige meningsdanner-profil, herunder på hvilke områder du skaber en betydningsfuld og meningsfuld hverdag for medarbejderne.
 • Menings-tankesæt, herunder det at skabe en råderum i hverdagen, hvor du kan fortsætte udviklingen af mening, værdi og betydning. Du vil arbejdet med et Meaning Building Mindset, der rummer daglige praksis’er til at styrke dit råderum.
 • Slut med WHY’et, herunder hvordan du sætter rammerne for lade WHY’et udvikle sig. Denne tilgang starter ikke med at finde WHY’et, men at WHY’et allerede eksisterer og at opgaver handler om at skabe de rammer der skal til for at WHY’et kan udfolde sig.


Målgruppe er ledere, HR-professionelle og andre der søger at styrke det personlige WHY

Ledere der ønsker at udvikle andre til at være leder i eget liv samt styrke sin egen forståelse af hvordan man skaber mening og betydning for sig selv og medarbejderne. HR-professionelle der engagerer sig i at udvikle organisationen ved at støtte arbejdet med teamets, afdelingen eller organisationens WHY.

Praktiske informationer for denne master class

Denne master class afholdes den 28. og 29. april samt 9. maj 2022, fra klokken 9.30 til 17.00. De 3 kursusdage suppleres med onlinetræning svarende til 1 dag, og onlinetræningen foregår dels som forberedelse inden start på master class’en samt som efterfølgende vedligeholdelse/opsummering af indholdet. Deltagerprisen er 18.500 kroner + moms og dækker undervisning, materialer og forplejning.

Klik her for at downloade PDF med beskrivelse

Ny bog af Ole Fogh Kirkeby

Udbytte

 • Få en klar fornemmelse af, hvordan du skaber betydning for dig selv om dem omkring dig
 • Lær Protreptikken som spørgekunst, herunder et intimt besøg i dine egne værdier og deres betydninger.
 • Træn sammen med de øvrige deltagere i mindre teams, der vil være nyttig inspiration til, hvordan du selv kan arbejde med mening og betydning i dit team.
>