Om Leadership circle

Vi anvender Leadership Circle som et 360 graders feedback værktøj. Dette hjælper lederen i at se sig selv endnu tydeligere samtidig med at værktøjet giver en dybere indsigt i, hvordan 18 menneskelige kompetencer bliver fremhævet eller begrænset af 3 forskellige lederstile.

Leadership Circle kan anvendes sammen med fx Enneagrammet, idet de 3 lederstile matcher de 3 stile i Enneagrammet, som forklarer hvordan vi løser opgaver og tilgår problemer. Begge dele bygger på studier af Karen Horney og fungerer derfor optimalt sammen. Hvis du ikke kender til Enneagrammet vil arbejdet med Leadership Circle give dig en dybere indsigt i, hvordan din måde at løse opgaverne på kan foregå i en balanceret eller ubalanceret form. Den balancerede form skaber stærke relationer, hvor den ubalancerede form skubber andre væk fordi de fx giver en større sikkerhed eller kontrol ved selv at gøre tingene. Samtidig bygger den indre struktur på de principper, som Robert Kegan har beskrevet i sine første bøger om udvikling af menneskelige kompetencer. Der for hænger Leadership Circle nært sammen med både Enneagrammet og Immunity to Change og kombinerer derfor selvindsigt med værktøjer til kompetence-udvikling.