Om Læringsfællesskaber

Læringsfællesskaber er en proces, der anvendes til at udvikling nye kompetencer i en praktisk hverdag. Man skal derfor ikke nødvendigvis på kursus for at træne de nye færdigheder, idet de bliver trænet dagligt i læringsfællesskaberne. Et læringsfællesskab sikrer fx:
  1. At læring udvikling sammen med andre og accelererer derfor indlæringsprocessen
  2. At læring tager udgangspunkt i en praktisk hverdag, hvorfor de emner der trænes hele tiden kan justeres efter de løbende behov der måtte melde sig i læringsfællesskabet
  3. At læring bliver uafhængig af eksterne konsulenter og dermed kan foregå i det tempo, der måtte passe ind i en hverdag med skiftende forandringer og pres
  4. At læring bliver en del af kulturen og dermed en fundament for tilfredse medarbejdere

Et læringsfællesskab er nøglen til at flytte en arbejdsgruppe til et team, og dermed central i vores arbejde med at opstarte, udvikle og vedligeholde teams.