Om The Integral Approach

Den integrale tankegang handler om, at vi snubler i de områder som vi måtte være blinde overfor. Ken Wilbur udviklede oprindeligt en model, som James Flaherty har videreudviklet og som er den model vi anvender hos THINK ABOUT IT.

Integral approach

Modellen viser, at vi kan være blinde over for det som handler om os selv (A og B) og det som handler om vores samspil med andre mennesker (C og D). Herunder kan vi være blinde over for det som kun opfattes af os selv (A og C) eller det som også kan opfattes af andre (B og D).

Modellen anvendes både overfor den enkelte i teamet og overfor teamet som helhed. Fx kan et medlem af teamet være:

A: Blind på sin egen passion og ambition og har derfor svært ved at motivere sig selv og give udtryk for, hvornår vedkommende trives optimalt.
B: Blind på sin egen sundhed og er derfor i ubalance med hensyn til at få en god nats søvn, spist sund og motioneret.
C: Blind på sin måde at opføre sig på, og derfor ikke er klar over hvordan vedkommende virker på andre mennesker fx når vedkommende er stresset eller presset.
D: Blind på sin måde at strukturere sin hverdag, og bliver derfor presset af dårlig planlægning eller ringe opfølgning og kvalitet i sine opgaver.

Det betyder, at når vi underviser ved brug af den integrale tankegang, så kan vi få øje på de ting I ikke selv kan få øje på – den såkaldte splint der skal fjernes, for at I kan rykke jer som organisation. Den integrale tankegang er især nyttig, når man kombinerer værktøjet med Enneagrammet samt Immunity to Change der tilsammen skaber både selvindsigt samt positive forankrede forandringer i hverdagen.