Om Model og Proces til Teamudvikling

Integral Teamwork er både en model og en proces, som giver både lederen og teamdeltagerne et fælles ordforråd samt fælles værktøjer til at udvikle samarbejde, samspillet og sammenholdet i teamet. Modellen indeholder 5 faser som en gruppe kan arbejde sig igennem for at opnå større udbytte af teamarbejde og hver fase er opdelt i 4 kategorier, der alle skal styrkes for at bevæge sig gennem faserne.

Model og process til teamudvikling

Processen giver alle en mulighed for at finde enighed om, hvor stor en investering man ønsker – eller har mulighed for – at gøre omkring udviklingen af teamet. Dette skaber konsensus samtidig med, at alle oplever et medansvar for at flytte teamet op gennem teamfaserne. Processen deles normalt op i en række mindre workshops, som løbende styrket udvikler teamets kompetencer.

Modellen integrerer både til den Integrale tankegang, Enneagrammet, Immunity to Change samt Leadership Circle. Modellen er udvikling af Flemming Christensen og bygger endvidere på Robert Kegans forskning omkring kompetence udvikling samt Jon R. Katzenback og Douglas K. Smith’s forskning omkring hvordan grupper udvikler sig til teams.