Inspiration fra arrangemet den 7. oktober 2015

Denne side er en inspirationsside som opfølgning på foredraget om LYT-konceptet den 7.oktober 2015. Selve foredraget var delt op i to dele, hvor første del handlede om at LYTTE UD, og anden del om at LYTTE IND.

Hvilket kvalitetsniveau lytter du på?

LYTTE UD kan gøres på 3 forskellige kvalitetsniveauer, hvor det laveste kvalitetsniveau kaldes for Kommenterende Lytning, og som handler om at sige noget, når andre holder pause. Den eneste form for lytning, der foregår er en opmærksomhed på den indre dialog man har, hvor man forbereder sig på, hvad man vil sige, når den anden (endelig) tier stille. Næste niveau kaldes for Aktiv Lytning, og er det kvalitets-niveau, hvor man tænder for sin nysgerrighed og nærvær. Det højeste niveau kaldes for Intim Lytning, der opstår når man hver især hviler i sig selv samtidig med, at man gennem samtalen skaber noget unikt sammen.

Under pres forsvinder din empati

Når vi befinder os under pres, vil vi automatisk miste evnen til indlevelse og medlevelse. Dette gælder både overfor os selv og dem omkring os. Det betyder i praksis, at kvaliteten af vore lytning daler, og vi begynder at sidde fast i vores traditionelle eller typiske måde at se tingene på. Magt betyder også at vores interesse og nysgerrighed overfor andre mennesker falder, hvilket bl.a. er veldokumenteret i undersøgelser af erhvervsledere, læger og skolelærere.

Aktiv lytning baner vejen for intim lytning

Vi lavede en øvelse, hvor deltagerne blev guidet til at lytte dels med deres intuition, sætte den del af vores følelser på hold, som dømmer os selv og andre samt tænde for hovedets evne til at strukturere og sammenfatte. Øvelsen viste også at man gennem nærvær og nysgerrighed havde mulighed for at engagere sig i et andet menneske og bygge et niveau af tillid der kunne skabe meget stærke relationer på forholdsvis kort tid.

Øvelsen blev lavet med et menneske, som man aldrig havde mødt før, fordi de mennesker vi kender allerbedst samtidig er dem, som vi lytter allerdårligst til!

Alle ønsker at være sammen med interessante mennesker

Vi ønsker alle at være sammen med interessante mennesker, men de færreste er interessant i sig selv, fordi de ikke interesserer sig for noget! En vigtig note i den forbindelse er, at alle mennesker er interessante, men for rigtig mange mennesker kræver det, at man møder et menneske, der er særligt nysgerrig og måske endda trænet i at lytte. Så hvis vi ikke er omgivet af mennesker, der er gode til at lytte, og hvis vi samtidig ønsker at blive hørt, så kræver det at vi er interessante nok at blive lyttet til.

Passionen gør en forskel

Når du er fortæller om din passion, bliver du lyttet til. Når du er optaget af noget, længes efter noget, er ustoppeligt inden for noget, eksperimenterer med noget eller i det hele tager bare ikke kan lade være med at gøre noget, så bliver du interessant for andre at lytte til. Og det er lige meget om det er det at skabe et folkehus som Absalon, stille op i verdensmesterskaberne i yo-yo, gå til hest eller nyde fluefiskeri. Det er din længsel, der smitter og det er det, som vi andre ønsker at blive smittet af.

Du får problemer, hvis du begynder at lytte efter passionen

Når vi begynder at lytte efter vores passion (KALD), så begynder en cyklus med i alt fire stadier, hvor det første stadie handler om, at du bliver udfordret. Uanset og du ønsker at starte som selvstændig, forfølge en karriere som professionel computerspils-spiller eller vil ændre dine relationer arbejdsmæssigt eller privat, så vil du komme ud af komfortzonen og blive udfordret. Hele modellen er vist på PowerPoint-præsentationen, som du kan hente ved at klikke her.

Metaforer giver os adgang til vores ikke-bevidste sind

Vi arbejde også med, hvordan metaforer og symbolik kan anvendes til at få idéer og inspiration til, hvordan man håndterer “problemerne”. Vi arbejdede udelukkende med den positive eller fremadrettede metafor, men ved at kombinere både den fremadrettede (hen imod) og den bagudrettede (væk fra) metafor, vil det være muligt at få en fornemmelse af den nye komptence, der er nyttige at udvikle. Hvis du har lyst til at prøve kræfter med netop arbejdet med metaforer, så er Lederuddannelsen måske lige noget for dig.

Hvad nu hvis man så ikke har en passion?

Passionen findes allerede i hjertet på dig! Ofte kan du ikke høre den, fordi du har lukket ned fordi din intuition, dit hjerte eller dine tanker er optaget af alle mulige praktiske ting, overvejelser og bekymringer. Vi lavede en kort øvelse sammen, hvor kontakten til intuitionen blev trænet, hvor hjertet blev åbnet og hvor tanker kunne få lov til at være tanker. En daglig praksis, hvor vi skaber ro omkring os er en forudsætning for at LYTTE IND til passionen. Øvelsen lignede mindfulness, men det var en øvelse, hvori der også blev indbygget heartfulness.

Hjælp os med at sprede de gode rygte om konceptet LYT

Når du LIKER os på Facebook, er du med til at sprede det gode rygte om konceptet LYT. Klik på LIKE herunder:

Ønsker du PowerPointen fra præsentationen?

Hvis du ønsker PowerPointen fra foredraget, så kan du finde den her: Klik her for at hente præsentationen.

Ønsker du at modtage invitationer til kommende arrangementer, så kan du tilmelde dig ved at trykke på knappen herunder.