Teamuddannelse

Dette er en teamuddannelse, der bygger videre på den praktiske og teoretiske erfaring, som du har allerede opbygget omkring etablering, udvikling og driften af teams. Du vil lære, hvordan man fører et hold fra arbejdsgruppe til team og hvordan dynamikken mellem teamdeltagerne ændrer sig når teamet udvikler sig og dermed stiller krav til alle på teamet. Uanset om du er ansvarlig for et team eller ønsker at træne andre i at udvikle deres team, vil denne uddannelse give dig både en model og en proces til teamudvikling, der gør det muligt for alle ombord på teamet at følge med i processen og udvikle de nye sociale og strukturelle team-kompetencer. Evnen til at arbejde sammen som team øger effektivitet, performance samt sammenhold og innovation – og gør dermed teamarbejdet et af lederens mest værdifulde værktøjer.

Udbytte

Du bør deltage på dette forløb, hvis du ønsker værktøjer til:

  • At udvikle og drive teams, der er robuste overfor forandringer.
  • At udvikle forretningen ved at udvikle nye kompetencer og måder at arbejde sammen på.
  • At bygge teams sammen med kunderne, så innovationen drives i et tæt samspil med kunderne.

 Forløbet er bygget op omkring:

  • Arbejdet med arbejdsgrupper, læringsfællesskaber og teams
  • Retningen for teamet og den essentielle mening med teamets virke
  • Udvikling af teams samt udvikling af de roller, der måtte befinde sig i et team
  • Indsigt i de 9 motivations-profiler samt deres måde at arbejde i teams på
  • Teamets brand samt det løfte teamet har til sine omgivelser

Datoer & Varighed

Introaften + 4 hele dage.

11. april, 2016: kl. 18-21
12. april, 2016: kl. 9-16
13. april, 2016: kl. 9-16
17. maj, 2016: kl. 9-16
18. maj, 2016: kl. 9-16

Pris

Deltagelsen koster 14.800 kroner + moms. Prisen dækker ikke eventuel overnatning eller transport.

Uddybende beskrivelse af uddannelsen

For en uddybende beskrivelse af indholdet på uddannelsen, klik her

Primær instruktør er Flemming Christensen, og forløbet er en blanding af teori og praksis, og du vil dermed opleve både traditionel træning samt workshops.

Emner og udbytte ved teamuddannelsen og lederuddannelsen kombineret

Ved at kombinere de to uddannelser vil du kunne styrke dit teamarbejde med et originalt og autentisk lederbrand, der både motiverer og inspirere dine omgivelser.

Team og lederuddannelse