Konsulent

Vi er ikke konsulenter i traditionel forstand. Vores kunder betragter os som samarbejdspartnere, der bruger tid på at få øje på det, som ikke ligger lige for, og som kunderne med tiden er blevet blinde overfor.

Når vi taler om ”blindhed”, kan det fx. forklares ved at der er et ønske at bygge team, men samtidig en blindhed overfor at belønningssystemerne ikke inviterer til samarbejde. Det kunne også være et ønske om at have fokus på kundens behov, men en blindhed overfor hvordan man skaber en dialog med kunden. Ønsket kunne være at fokusere på hele virksomheden eller organisationen som én fælles enhed, men en blindhed over for et splittet lederteam. Vi har gennem de sidste to årtier erfaret et utal af former for blindhed, og har i mange opgaver hjulpet kunderne med både at opdage blindheden samt udvikle nye kompetencer til at imødekomme situationen.

Vi arbejder primært inden for to områder, nemlig udvikling af ledere og udvikling af teams, og vi udvikler kompetencer og kultur over en længere tidshorisont. Et eksempel på et forløb for et operationelt team kunne se således ud:

Illustrationer

Der er forskel på, hvilke emner et operationelt, et strategisk og et projekt-orienteret team normalt arbejder med, så forløbene vil have forskellig karakter og indhold alt efter formålet med teamarbejdet samt hvor modent teamet er.

Vi bliver også brugt til at gennemføre mere traditionelle kurser (klik her for at se en oversigt over kurser), og når der er brug for en justering af kulturen, de grundliggende kompetencer eller en styrkelse af sammenholdet, vil kurser være en god kickstart.

Klik her for at se en liste over nogle af de virksomheder vi har løst opgaver for