Interview med Heidegger

I 1963 har Bhikku Maha Mani, der er Buddhistisk munk and universitets professor et interview med Martin Heidegger. Det er på mange måder et unikt interview, hvor vi får lejlighed til at møde en af de største bidragsydere til moderne vestlig filosofi. Et møde, der både kommer rundt om ‘Being’, forskellen på det vestlige og østlige verdenssyn, hvorfor den vestlige verden er fanget i videnskaben samt en kommentar på om det er den vestlige eller østlige del af verden, der er underudviklet.

Heidegger lægger blandt andet vægt på, at det er gennem sproget at vi får lejlighed til at opdage os selv og dermed vores ‘Being’, og fordi vi anvender vores sprog på en så begrænset måde som vi gør, har vi ikke forstået eller været i nærkontakt med ‘Being. En af de største forhindringer for at opdage sig selv ligger i den moderne videnskab, der søger at kvantitificere og fore bevis for alt, hvilket kan gøre det vanskeligt, når det handler om ‘Being’ eller en besvarelse af spørgsmålet ‘Hvem er jeg?’.

Vi har alle kapaciteten, men kun 5-6 personer har denne kapacitet idag (1963)

Som nævnt foregår dette interview tilbage i 1963, og Heidegger foreslår, at vi bliver nødt til at finde en ny måde at tænke på, der både inkluderer videnskaben og ligger udenfor videnskaben. Den metode, som Heidegger foreslår skal ske mellem mennesker, over lang tid samt indeholde en søgen eller dedikation til at skabe en dybere forståelse. Men, og der er et stor ‘men’ her, fordi dette er ifølge Heidegger ikke noget alle vil kunne udføre eller gennemføre. Han mener, at kun få mennesker vil kunne mestre dette, og så må det være op til disse mestre at dele deres viden på en brugbar måde for os andre. Han sammenligner det med, at alle kan håndtere en radio eller et tv, men kun 5-6 mennesker på kloden forstår til fulde, hvad der foregår i en radio eller tv. Dog åbner han op for, at alle mennesker har den kapacitet til tænkning, og at det kræver en ny måde at uddanne os selv på.

Interview med Heidegger 004

I interview’et kommer de også ind på religion, hvor en datidig reference om ‘at mennesker uden religion er kommunister og mennesker med en religion er sindssyge’ bliver håndteret af Heidegger ved at beskrive begrebet religion uden at genere dem der er religiøs eller dem der ikke har en religion.

Forståelsen for hinanden starter med forståelse af os selv

I den sidste del af interview’et kommer samtalen ind på, hvorfor det er så svært at få mennesker til at leve fredeligt sammen, og opdelingen i Øst- Vestberlin, videnskaben som religion og behovet for at finde forståelse for hinanden. Løsningen for Heidegger er at skabe sig et klart billede af, hvem man selv er og hvem andre er for der igennem at bygge forståelse og rummelighed.

Interview med Heidegger 002

Jeg tænker, at selvom vi er tilbage i 1963, så findes der en fin inspiration at hente i tanken om, hvorvidt vi skal acceptere at alt skal kunne dokumenteres gennem videnskaben, eller om der findes et alternativ, der både inkluderer videnskaben samtidig med at der er mulighed for også at være i relation på andre måder – måske via generøsitet, nærvær og selvindsigt.

Relaterede artikler