Enneagram Type 5

Enneagram Type 5

Der er type 5 i os alle

Alle mennesker har alle 9 typers menneskelige kvaliteter i sig. Det er derfor helt naturligt, at du kan genkende og have adgang til flere kvaliteter fra mange forskellige typer.

De særlige kvaliteter, der repræsenteres af Enneagram type 5, er følgende:

 • Fordyber sig, fokuserer, studerer og specialiserer sig.
 • Forsøger at finde sandheden om et givent emne, og ønsker at forstå hvordan tingene hænger sammen og kende til netop der, der åbner op for det som er svært at se, forstå eller finde.
 • Omsætter sin viden og erfaring i praksis – gerne gennem leg eller kreative formidlingsmåder.

Type 5 er den del af os alle, der gennem fordybelse, fokus og specialisering finder frem til sandhederne inden for et bestemt emne og gør det praktisk anvendeligt for andre.

Overblik over typen

type 5 enneagrammet

Balanceret eller ubalanceret

Når  du er balanceret i din type, vil du bevidst kunne anvende dine menneskelige kvaliteter og kompetencer. Du vil derfor fremstå på én måde, når du er balanceret og på en anden måde når du er ubalanceret. Det som ofte skifter balancen er graden af pres i din hverdag. Derfor kan man sige, at en presset hverdag kan medføre en ubalanceret måde at opføre sig på.

Balanceret udgave af Enneagram type 5

 • Du vil fordybe dig, specialisere dig og undersøge, hvordan tingene virkelig hænger sammen.
 • Du vil fremstå visionær, vis og dyb.
 • Du vil samtidig have et fokus, der hjælper andre til at ”se” verden klart og tydeligt, og du vil være lærelysten og nysgerrig.

Ubalanceret udgave af Enneagram type 5

 • Du vil isolere dig og skubbe andre ud af dit liv.
 • Du vil fremstå forvirret, dyster og virkelighedsfjern.
 • Du vil føle dig invaderet af andre, når de forsøger at hjælpe dig.
 • Du vil brænde broer undervejs.

Type 5 og kernekompetencer

Type 5 har naturligvis mange flere kernekompetencer end nedenstående, men oversigten herunder viser en række klassiske kompetencer, der både udtrykkes på en balanceret måde og en ubalanceret måde.

Balanceret kernekompetence Ubalanceret kernekompetence
Banebrydende Højtravende
Fokuseret Følelseskold
Objektiv Følelsesfri
Undersøgende Utilnærmelig
Vis Arrogant

Typisk vil Type 5 være specialisten, nørden eller professortypen, der ser verden på helt nye måder og finder enestående og nyskabende indsigter eller sandheder frem inden for sit emne.

Enneagram type 5 og motiver

Hovedmotivet er at være vis og bruge din mentale overhalingskraft til noget værdifuldt.

Strategierne for dig, der relaterer til type 5, er at fordybe sig, specialisere sig og forstå alt til bunds. Det er også at holde dine følelser adskilt fra anskuelser og konklusioner, samt at trække dig for at undgå at blive forstyrret.

SuperEgo-beskeder og type 5

”Jeg er god eller ok, når jeg fordyber mig og specialiserer mig indenfor et unikt felt, forstår tingenes sammenhænge og finder sandheden i det, som er mit felt.”

Type 5’s gave

 • Fordybelse
 • Finde sandheden
 • Specialisering

Links

Klik her for at læse alle artiklerne om Type 5 på vores blog

Klik her for at se de videoerne om Type 5

Klik her for at lytte til podcast om Type 5

>