Tag din viden til det næste niveau på Autorisationsuddannelsen!


Autorisationsuddannelsen er del 2 af vores Enneagram Practitioner, og er formodentlig Danmarks mest komplette uddannelse i Enneagrammet.

Enneagrammet i sig selv er sublimt til at skabe selvindsigt, og på uddannelsen lærer du, at anvende denne indsigt - i dit eget liv og sammen med andre

Ved at blive autoriseret, vil du både få indsigter, erfaringer og værktøjer, der

kan skabe en egentlig positiv forandring og udvikling hos dig selv og andre. I forbindelse med dit autorisationsforløb, vil du arbejde med følgende områder:

 • Du tager din viden om Enneagrammet til det næste niveau - hvilket både betyder at du udvikler dig op igennem niveauer, samtidig med at du tager selve Enneagrammet til et nyt niveau.
 • Du vil modtage kærlige "puf" af Flemming Christensen, der hjælper dig til at få dine gennembrud med din personlige udvikling.
 • Når du arbejder med værktøjer og oplever dem "på din egen krop og sind", lærer du hvordan de forskellige værktøjer kræver særlige former for fokusområder, hvis man skal anvende dem sammen med andre.
 • Du vil være vidne til andre udviklings-spring og dermed blive inspireret til at gå ny veje i din egen udvikling - eller få inspiration i dit arbejde som coach eller underviser.
 • Du træner et dybt kendskab til de øvrige 3 værktøjer (Immunity to Change, Kompetenceniveauerne og Human Journey), der gør Enneagrammet Next Level konceptet komplet.
 • Du får erfaringer med at anvende Enneagrammet på nye måder og i nye forbindelser fordi du er sammen med andre deltagere der ser og anvender Enneagrammet forskelligt.
 • Du kan deltage på de efterfølgende autorisationsuddannelser til en nedsat pris, og dermed løbende holde din udvikling ved lige.
 • Ved at deltage på dette kursus får du tid til ro og fordybelse, så du virkelig får integreret emnerne i praksis, fordi du er væk fra forstyrrende elementer der ønsker din opmærksomhed.
 • Deltag i studiegrupper, der løbende er i kontakt med hinanden under og efter uddannelsen. Bliv dermed inspireret til at holde fast i din træning. Flere grupper mødes stadig og inspirerer hinanden, og holder hinanden skarpe på emnerne.
 • Du vil kunne møde deltagere fra tidligere hold, og dermed kunne trække på deres praktiske erfaringer med værktøjerne efter at have taget uddannelsen.

EMNERNE PÅ KURSET

 • NÆSTE NIVEAU
  Hvorfor er det svært at udvikle nye færdigheder og stige i niveau af selvindsigt. Hvorfor er der brug for konceptet Enneagrammet next Level og hvordan kan man sætte alle de færdigheder, som man allerede har omkring Enneagrammet i spil og dermed få endnu mere ud af den viden man har erhvervet sig.
 • DE ESSENTIELLE ELEMENTER.
  Hvordan hænger typer, pile, vinger, frygt, Basic Trust, BIG Assumption, Objekt Relationer, Passioner og Instinkter sammen og hvordan anvender man netop denne kombination af værktøjer samlet.
 • IMMUNITY TO CHANGE. 
  En dybere forståelse af konceptet samt hvordan det kan relateres til typernes frygt og begrænsende overbevisninger.
 • DET LUKKEDE LOOP.
  Hvad er det lukkede loop i forbindelse med "modstand overfor forandring" samt udvikling af nye færdigheder. Hvilke dele af psykologien bygger denne teori på og hvordan anvendes den i samspillet med Enneagrammet.
 • Sande og Falske følelser.
  Hvordan kan man hjælpe sig selv - og andre - til at skabe balance i følelserne og dermed skabe det rette fundament for den fortsatte personlige udvikling.
 • De 3 centre.
  Hvordan anvendes de 3 centre til at skabe fornyet balance og nærvæ. Brug de 3 centre på en helt nye måde og få et hurtigere gennembrud med den personlige udvikling.
 • INSTINKTER. 
  Hvordan anvendes instinkterne til at støtte den personlige udvikling og især hjælpe til at klarlægge valget af den korrekte type - både for sig selv og dem man fx coacher eller underviser.
 • Basic Trust.
  Hvad er Basic Trust og hvordan hænger netop Basic Trust sammen med Niveauerne af Selvindsigt og dermed med hele den indre dynamik i Enneagrammet.
 • OBJEKTRELATIONER.
  Hvordan arbejder med med Objektrelationerne og især overfor de nære relationer som fx barn, partner, kollega. Hvilke dele af psykologien bygger denne teori på, og hvordan hænger den sammen med at forstå typernes udviklingspotentialer.
 • Enneagrampassionen. 
  En dybere forståelse for, hvordan netop passionen i Enneagrammet er styrende for vores følelsesmæssige komfort.
 • TRIGGERE. 
  Hvordan anvender man de forskellige triggere samt træner sig i at opdage sine egne triggere.
 • Sense of Direction, Sense of Belonging samt Sense of Contribution.
  En gennemgang af hvordan typerne skaber mening, samt inspiration til hvordan den enkelte kan skabe eller finde meningen i en ellers fortravlet hverdag.
 • DEN INTEGRALE TANKEGANG.
  Hvordan kan den integrale tankegang anvendes i samspillet med Enneagrammet, så man inkluderer alle aspekter af hverdagen og dermed ikke falder i den samme faldgrube hver gang. 
 • THE HUMAN JOURNEY.
  Hvordan arbejder man med netop udviklingen af et Kald i relation med Enneagrammet samt hvilke muligheder og begrænsninger er der, når man selv træner - eller hjælper andre - med at bruge sig selv optimalt.
 • KOMPETENCEMODELLEN. 
  Dette handler om at bygge de rette kompetencer i den rigtige rækkefølge. Kompetencemodellen vil give afklaring samt ro og overblik for, hvor du skal starte med din egen udvikling - og hvis du er coach eller underviser, også hvor du skal starte med at hjælpe dine kunder.
 • MASTERPLANER OG NETWORK OF SUPPORT.
  Handler om at skabe det rette fundament for din forsatte udvikling.


Der er utallige gevinster ved at deltage , uanset om det er som privatperson eller i din rolle som coach, underviser, leder eller selvstændig.

Den mest komplette uddannelse i DK

Lær at anvende Immunity to Change, Kompetenceniveauerne og Human Journey sammen med Enneagrammet og få den komplette udviklingspakke til din personlige udviklingsrejse. Ved at indarbejde nye værktøjer sammen med Enneagrammet bliver din uddannelse mere komplet.

Klar til den praktiske anvendelse af værktøjerne

Hvis du ønsker at gøre Enneagrammet mere praktisk anvendeligt, har du brug for at have 100% styr på de avancerede emner som fx Objekt Relationer, Det lukkede Loop, Basic Trust, Frygten bag type-frygten etc. På Autorisationsuddannelsen får du sikkerhed for, at du er klædt godt på.

Deltage på fremtidige workshops og hold din viden ved lige

Når du har gennemført Autorisations-uddannelsen har du adgang til at deltage på de kommende Autorisationsuddannelser til en nedsat pris. Det betyder at du løbende kan videreuddanne dig i takt med uddannelsen løbende bliver videreudviklet, samt du kan holde din viden ved lige.

Om Flemming Christensen

Din underviser på Autorisationsuddannelsen er Flemming Christensen.


I mere end 20 år har Flemming fra THINK ABOUT IT kombineret discipliner indenfor psykologi, personlig udvikling og ledelse - også i kombination med Enneagrammet.


I årenes løb har Flemming Christensen hjulpet virksomheder som DR, Novo Nordisk, Lægemiddelstyrelsen og Dansk Flygtningehjælp med at forbedre ledelse og teamarbejde. 


Derudover er han coach og flittig oplægsholder. Flemming er forfatter til en lang række bøger om den praktiske anvendelse af Enneagrammet. 

Formen er en blanding af undervisning og workshop. For at kunne modtage din autorisation, er det vigtigt at du tager emnerne i konceptet til dig og dermed kan anvende dem i din egen udvikling.

Flemming Christensen som instruktør på Autorisationsuddannelsen

På uddannelsen vil du få mulighed for følgende:

 • Du vil opleve stunder, hvor Flemming Christensen giver dig det rigtige "puf" til at komme videre med din egen personlige udvikling.
 • Du vil opleve Flemming Christensen coache andre deltagere og dermed se den dybe brug af værktøjerne.
 • Du vil være i en mere nuanceret dialog om avancerede emner, end du kan opnå på online-delen.
 • Du kan medbringe udfordringer fra dagligdagen, og trække på Flemmings ekspertviden under uddannelsen.

Praktiske detaljer:

 • Kurset forløber over 6 kursusdage (2 x 3 dage)

 • Du vil blive tildelt en gruppe, som du skal mødes med mellem de to moduler

 • Autorisationsuddannelsen på Enneagrammet Next Level er for dig, der allerede har gennemført onlineuddannelsen, og ønsker at blive autoriseret i konceptet.

 • For at du kan modtage din autorisation skal du deltage på hele uddannelsen - alle 6 dage - samt udvise forståelse for de teorier, værktøjer og metoder som konceptet Enneagrammet Next Level er bygget op omkring.

 • Vi er naturligvis akkrediteret hos den internationale Enneagramsammenslutning IEA International

Hvad siger andre om

Autorisationsuddannelsen?

Vi har på nuværende tidspunkt haft ca. 50 personer igennem Autorisationsuddannelsen, som alle har fået øje på hvor stærkt Enneagrammet bliver som værktøj, når man kombinerer det med andre værktøjer


Lone Vester

Klinikejer og leder

Det har været utroligt givende at møde og træne den praktiske anvendelse af Enneagrammet. Flemming Christensen mestrer at skabe rammerne for et meget nærværende, ærligt, åbent, empatisk og kærligt miljø. Det skaber en rigtig god energi på uddannelsen, hvor man jo netop skal turde åbne op.


Helle Snedker

HR Chef

Det særlige ved uddannelsen er de konkrete ledelsesværktøjer, man kan bruge i organisationen. Og det gav rigtig god mening at tage autorisationsuddannelsen for i højere grad at få teori omsat til praksis. Jeg arbejder både med medarbejder- og lederudvikling og har den holdning, at hvis du ikke ved, hvad du vil med dit lederskab, og hvis du ikke kan lede dig selv, så kan du heller ikke lede andre. 


Helle nordal clausen

Forretningsudvikler

Uddannelsen tager mig på en personlig udviklingsrejse, hvor jeg selv udvikler nye narrativer, men jeg ser også andres udviklingsvej.  Selv om den dynamik er tidskrævende, er det lige præcis det, der gør, at jeg får åbnet op for teorien i praksis, får værktøjerne afprøvet på mig selv og kommer i dybden. Jeg er blevet mere bevidst om de triggere, som kan hindre og styrke min egen udvikling.

Tilmeld dig næste hold på

Autorisationsuddannelsen!

Holdstart den 4. september 2023

Datoer:

4. september 2023
5. september 2023
6. september 2023
samt
9. oktober 2023
10. oktober 2023
11. oktober 2023

Kun 14.800 kr.